Met onze projecten willen we organisaties uit onze netwerken aanmoedigen om samen te werken, te experimenteren en te innoveren m.b.t. cultuurparticipatie. Samen met diverse partners bekijken we wat er leeft en welke vragen, drempels, ideeën over de sectoren heen aangepakt kunnen worden. Daarbij focussen we op participatie van bepaalde doelgroepen (bvb. volwassenenen) of op specifieke wijken (bvb. de Kanaalzone).

Lasso bemiddelt tussen jeugdwerkers, leerkrachten, vormingsmedewerkers en culturele actoren. Onze bemiddeling leidt tot concrete afspraken, maar gaat ook over hoe er geparticipeerd kan worden, aan welk soort aanbod en hoe dit aanbod tot stand komt.

De bedoeling is om samen een traject af te leggen dat zo voor innovatie zorgt bij de projectpartners. We trachten de opgebouwde expertise telkens te delen met een breder netwerk. Zo willen we op langere termijn ook transitieprocessen ondersteunen.

Wil je graag meewerken aan één van de projecten die momenteel door Lasso gecoördineerd worden? Geef dan een seintje aan de contactpersoon vermeld bij het project in kwestie.

We zijn ook steeds op zoek naar projecten die inzetten op verrassende samenwerkingen over sectoren en gemeenschappen heen. Lasso kan deze projecten op diverse manieren ondersteunen. Interesse? Contacteer ons gerust via info@lasso.be.