Van 8 tot 11 oktober 2018 ontving Brussel de 'European Week of Regions and Cities'. Tijdens verschillende workshops kregen deelnemers uit heel Europa een beter zicht op de uiteenlopende initiatieven die in Brussel genomen worden. Lasso en art2work organiseerden op 9 oktober op vraag van de cel EFRO van het Brussels hoofdstedelijk gewest samen een sessie rond het creëren van creatieve kansen voor jongeren in de Brusselse Kanaalzone.

Na een korte wandeling door Molenbeek en presentaties over Move It Kanal en art2work, gingen we in gesprek met een publiek van een dertigtal deelnemers uit alle hoeken van Europa: gemeentelijke functionarissen, wetenschappelijke onderzoekers, journalisten e.a..

We discussieerden over sociale cohesie, sectoroverschrijdende samenwerkingen, de stem van de jongere laten horen, culturele ontdekkingen, het belang van (cultuur-)bemiddeling en langetermijntrajecten, en de Europese dimensie van dit alles. Er werden eerste internationale contacten gelegd, wie weet met toekomstige internationale uitwisseling als resultaat!


--

Het project Move It Kanal, geleid door Lasso en de Erasmushogeschool Brussel, is opgezet in het kader van het operationele EFRO programma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dit kader is bijna 2,1 miljoen euro in het project geïnvesteerd, waarvan 50% door de Europese overheid en 50% door het Gewest wordt gedragen. De doelstelling van de EFRO-programmering is om de culturele participatie van jongeren in het kanaalgebied te versterken.

EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is een instrument voor het Europese regionale beleid dat nieuwe mogelijkheden wil bieden aan Europese burgers en dat de kloof tussen de levensstandaard in de verschillende regio's wil dichten. Het vormt een investerings- en solidariteitsmechanisme van de EU dat dankzij Europese en regionale investeringen ons dagelijkse leven beïnvloedt.

Het project wordt ondersteund in cofinanciering met de VGC.