De tentoonstelling Inca Dress Code was het startpunt voor een samenwerking tussen het Museum voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) en Femma Quartier, een socio-culturele vrouwenvereniging.

Na afloop formuleerden ze zes tips om zo’n gemeenschappelijk project te doen slagen:

  1. Blijf op de hoogte van wat er leeft in de grootstad: welke culturele evenementen er doorgaan en welke organisaties er actief zijn. Sla geen netwerkmoment over!
  2. Elk idee is het waard om af te toetsen en om te proberen het op poten te zetten.
  3. Spreek personen (groepstrekkers) aan die anderen kunnen motiveren om deel te nemen aan het project.
  4. Betrek de deelnemers zoveel mogelijk tijdens de voorbereiding, het verloop en de evaluatie van het project.
  5. Zet de rijkdom aan talenten en de creativiteit van de deelnemers op de voorgrond, leg zoveel mogelijk links tussen de passie van de deelnemers en het project.
  6. Vermijd éénrichtingsverkeer. Zorg voor actieve betrokkenheid bij de deelnemers, zowel bij de inhoudelijke als bij de meer praktische kant. Voorzie ruimte om talenten, kennis en creativiteit te kunnen delen met anderen.

Meer weten over deze samenwerking? Lees het diepte-interview met Klara Herremans (dienst publiek KMKG) en R'Himo Assecoum (educatief medewerkster Femma Quartier).