Hieronder vind je een overzicht van artikels, ondersteunende tools & organisaties om in je werking aandacht te hebben voor inclusie en toegankelijkheid.

Leesvoer

 • Lasso | Cultuur Inclusief - praktijkwerkers in dialoog (2017)
  Lasso verzamelde een aantal mensen om het gesprek aan te gaan over toegankelijkheid van het Brusselse culturele aanbod. Aan het woord: Cem Aydogan, inclusiemedewerker van Cultureghem en ervaringsdeskundige; Sandrine Cornette, medewerkster Groep INTRO en Yorik Eenens, ervaringsdeskundige en lid van de kerngroep van HandiKNAP; Hilde Peeters, publiekswerker van het Kaaitheater en Anne Watthee, publiekswerker van het Kunstenfestivaldesarts.
 • Demos | Voor het voetlicht. Naar een breed toegankelijk podiumlandschap voor personen met een beperking. (2017) Onder de noemer Podium*Ops volgde Dēmos gericht de rol en de plaats van mensen met een beperking in de Vlaamse en Brusselse podiumkunsten. Vier jaar lang brachten ze mensen samen rond dit thema. Conclusie: de decennialange focus op cultuurparticipatie en inclusie heeft Vlaanderen geen windeieren gelegd. Er is een kiem voor een breed toegankelijk kunstenlandschap voor mensen met een beperking. Maar er ontbreken nog schakels om hun artistiek potentieel een volwaardige plek te geven.
 • Lasso | Publieksbemiddeling op maat van personen met een mentale beperking Dat het Muziekinstrumentenmuseum een tot de verbeelding sprekende plaats is, zal nog weinigen verbazen. Wat minder is geweten, is dat het mim een doordacht beleid voert op maat van personen met een mentale beperking. Zoals vaak wel het geval is, beperkt het museum zich daarbij niet tot de vragen over fysieke toegankelijkheid.

Ondersteunende tools & organisaties

 • Inter.vlaanderen
  Op 1 mei 2015 werd gingen Intro vzw, Ato vzw, Toegankelijkheidsbureau vzw, Enter vzw en Westkans vzw samen verder onder de naam Inter. Met deze samenwerking wil Inter de interactie tussen mens en omgeving verbeteren. Wat we voordien als aparte entiteiten deden, doen we voortaan nog beter samen. Eén van de tools die het Toegankelijkheidsbureau ontwikkeld heeft is een databank met informatie over de toegankelijkheid van publieke gebouwen.
 • EU disabilitycard | Een kaart om toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding te vergemakkelijken.
  De European Disability Card (EDC) wil de toegankelijkheid voor personen met een handicap en hun inclusie in de maatschappij bevorderen. Het project willigt een vraag in van personen met een handicap en de verenigingen van personen met een handicap. Het ligt in de lijn van een initiatief van de Europese Commissie, die de opstart van de kaart gecofinancierd heeft. Organisatoren van cultuur-, sport-, of vrijetijdsactiviteiten kunnen ervoor kiezen om de kaart te accepteren. Je moet hiervoor aan een aantal voorwaarden van dienstverlening voldoen. Lees de brochure voor meer info om je als organisatie in te schrijven in dit project.
 • Konekt | Campagne | INCLUSIEVR - maak je vereniging in 3 stappen inclusiever
  Mensen met een beperking ervaren heel wat drempels, ook binnen het verenigingsleven. Het is voor hen niet vanzelfsprekend om zich aan te sluiten bij reguliere verenigingen. Konekt wil met deze campagne de aandacht vestigen op dat probleem. Er zijn zeker al enkele goede voorbeelden, maar laat ons hopen dat meer en meer verenigingen in Vlaanderen een stap zullen zetten naar een inclusieve werking.
 • www.visualmundi.com
  Visual Mundi is een digitale tool ontwikkeld door Fédération Francophone des Sourds de Belgique die aandachtspunten en tips formuleert om verschillende soorten organisaties toegankelijk te maken voor doven en slechthorenden. Meer info vind je op de franstalige website www.visualmundi.com