Binnen Move It Kanal werken we al een tijd rond het thema "jongerenfestivals en -evenementen'. In 2017 organiseerden we een eerste brainstorm met jongeren en jeugd- en cultuurwerkers en ook in 2018 zetten we zo’n netwerkmoment op poten. Telkens bleek hoe moeilijk het is een overzicht te krijgen van wat er allemaal georganiseerd wordt voor of door jongeren.

Om hieraan tegemoet te komen, ontwikkelden we de Move It Kanal Festival Poster met Brusselse culturele festivals en evenementen die een aanbod hebben voor of door jongeren. Bekijk de poster en vraag gratis exemplaren aan via info@lasso.be.