Kunst voor Ketjes vertrok vanuit een breed netwerk van cultuurorganisaties en organisaties uit de jeugdsector. Het project mikte op het stimuleren van uitwisseling en samenwerking tussen deze spelers, rond culturele uitstappen voor kinderen in groep in de vrije tijd.

Lasso ontwikkelde communicatie op maat van jeugdwerkers, om via digitale kanalen het culturele aanbod in de kijker te zetten. Tegelijk stimuleerden we culturele spelers om hun aanbod of omkadering meer af te stemmen op organisaties die werken met Brusselse kinderen in de vrije tijd. Ook organiseerde Lasso jaarlijks het netwerkmoment Kunst voor Ketjes Toernée waar best practices uitgewisseld werden en inspiratie delen centraal stond.

Het project Kunst voor Ketjes werd begin 2020 samengevoegd met onze andere kinder- en tienerprojecten, onder de noemer pARTicipe!.

Status
Afgelopen project
Looptijd
2011-2019
Coordinator