MOVE-IT was een internationaal project onder impuls van kunstenaar Airan Berg. Binnen het project gingen teams van kunstenaars aan het werk met een klas. Er werd nooit een duidelijk artistiek doel omschreven: eerder dan een resultaat om na te streven, stond de samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en kunstenaars centraal. Een hele uitdaging voor zowel leerlingen als leerkrachten in een schoolsysteem dat toch overwegend resultaatsgericht functioneert.

Met dit project wil Airan Berg scholen en hun leerlingen vaardiger maken in het omgaan met de complexiteit van de samenleving, zodat ze krachtig en zelfzeker kunnen omgaan met verandering. Vanuit de vragen en interesses van de school stelde Airan een team van drie lokale en internationale kunstenaars samen. Gedurende zeven weken werkte het trio gedurende twee halve dagen per week in één klas. De achtste week was een projectweek waarin de reguliere lessen opgeschort werden en er een volle week intensief doorgewerkt kon worden.

Lasso trad op als coördinator van het project in Brussel. We stonden in voor de praktische organisatie en voor het betrekken van de Brusselse partners. Ook zorgden we ervoor dat dit project een stimulans betekende voor de duurzame samenwerking tussen Brusselse scholen, kunstenaars en kunstenorganisaties.

MOVE-IT werd in zes Brusselse scholen georganiseerd tijdens het schooljaar 2013-2014.

De deelnemende scholen waren: Brede School Sint-Gillisbasisschool (3de kleuterklas), Go! atheneum Toverfluit (3de middelbaar), Windroos (5de en 6de leerjaar), Victor Hortaschool (3de middelbaar), Jan van Ruusbroeckollege Laken (3de middelbaar) en Kasterlinden (1ste graad).

Status
afgelopen project
Looptijd
2013 - 2014
Coordinator