Binnen Explo Labo begeleidt Lasso vernieuwende initiatieven die inzetten op samenwerking rond kunst en cultuur binnen de kinderopvang. Emotie staat immers centraal in het leven van de allerjongsten. En kunstzinnige en creatieve activiteiten dragen bij aan hun emotionele ontwikkeling, zowel thuis als in de opvang.

In dit kader gingen we de afgelopen maanden langs bij kinderdagverblijven en culturele organisaties. We namen er diepte-interviews af om de succesfactoren, drempels en aandachtspunten in kaart te brengen voor geslaagde samenwerkingen. De conclusies bundelden we in een rapport.