Zoekresultaten voor “”

Try Out Teens

Artistiek aan de slag met tieners
Lees meer

pARTicipe!

Participatieve samenwerking rond cultuur van en voor kinderen & tieners
Lees meer

BrusselArt

Cultuur op maat van groepen volwassenen
Lees meer

Move It Kanal

Een tweetalig (NL/FR) stadsproject over de cultuurparticipatie van jongeren uit de Brusselse Kanaalzone
Lees meer

Missie & visie

Onze missie Lasso is het Brussels platform voor cultuurparticipatie. We willen dat kunst en cultuur van en voor iedereen is. Daarom inspireren en versterken we organisaties, door krachten te bundelen over sectoren en gemeenschappen heen. We doen dit vanuit de Brusselse grootstedelijke context.
Lees meer

Onze geschiedenis

Lasso werd opgericht in 2006, als deelwerking van het Brussels Kunstenoverleg vzw. In de beginjaren bouwde Lasso vooral bruggen tussen de Brusselse kunstensector en welzijnsorganisaties. Onze focus lag toen op het toeleiden van groepen naar het bestaande kunstenaanbod.
Lees meer

Bestuur

Algemene Vergadering en Bestuur Lasso wordt bestuurd door een Algemene Vergadering en Bestuur, samengesteld uit leden uit de verschillende sectoren die we willen verbinden.
Lees meer

Ons netwerk

Sector- en gemeenschapsoverschrijdend
Lees meer

Kunst & cultuur

Kunsthuizen, kunstenaars, kunsteducatieve organisaties, erfgoedorganisaties en socio-culturele spelers staan voor vele uitdagingen: de veranderende maatschappij, een steeds diverser publiek dat op een steeds diversere manier betrokken wil worden bij het culturele leven, toenemende digitalisering,... Daar komt nog de complexe Brusselse situatie bovenop, met twee gemeenschappen en de vele overheden die een rol hebben in het cultuurbeleid. Als platform voor cultuurparticipatie willen we mee zoeken naar antwoorden op deze uitdagingen. Lasso wil zo een motor zijn voor experiment, vernieuwing en uiteindelijk ook voor transitie rond publiekswerking, publieksparticipatie en talentontwikkeling.
Lees meer

Onderwijs

De Brusselse regio telt honderden onderwijsinstellingen, gaande van kleuterscholen tot hogescholen en universiteiten. Heel wat directies, leerkrachten en docenten zijn op zoek naar manieren om cultuur en kunst een plek te geven binnen hun school, klas of opleiding. Daarnaast zoeken de Brede School-coördinatoren naar manieren om een brede leer- en leefomgeving te creëren en te ondersteunen. En ook binnen het deeltijds kunstonderwijs (DKO) wordt al jaren gestreefd naar meer samenwerking.
Lees meer

Jeugdwerk

Elk kind en elke jongere heeft talent. Echter krijgt niet iedereen de kans om het te (h)erkennen, ermee aan de slag te gaan of dat talent te ontwikkelen… Uiteraard hoeft niet iedereen van kunst te houden of kunstzinnig te zijn, maar elkeen moet wel de kans krijgen om diens talenten en interesses te ontdekken.
Lees meer

Socio-cultureel werk

Je vrije tijd op een leuke en zinvolle manier kunnen vormgeven is een belangrijk element van ieders identiteit. Bovendien zijn kunst en cultuur één van de hoekstenen van het maatschappelijke leven. Maar wat is kunst? En hoe verhoudt dit zich tot de vele culturen in Brussel? Hoe zorgen we ervoor dat het culturele aanbod toegankelijk is voor een zo breed mogelijke groep? En over welk aanbod gaat het dan?
Lees meer

Welzijn

De universele verklaring van de rechten van de mens stelt dat iedereen het recht heeft om “vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst…" Toch zijn er heel wat mensen die niet kunnen participeren in het culturele Brusselse leven.
Lees meer

Over sectoren heen

Heel wat professionals en vrijwillige werkkrachten kijken over de sectoren heen en nemen op die manier een verbindende rol op. Lasso wil hun werk en expertise graag onder de aandacht brengen en delen met een breed netwerk.
Lees meer

Publicaties

Op deze pagina vind je alle Lasso-publicaties terug.
Lees meer

Projecten overzicht

Lees meer

Homepage

Lees meer

Ik werk overzicht

Lees meer

Begeleiding overzicht

Lees meer

Agenda overzicht

Lees meer

Inspiratie overzicht

Lees meer

Wegwijzers overzicht

Lees meer

Documentatie overzicht

Lees meer

Contact

Bereikbaarheid Plan je verplaatsing naar Lasso via Google Maps.
Lees meer

Inspiratiedag 'BrusselArt Toernée'

Cultuur op maat van groepen
Lees meer

Infosessie 'BabbelArt'

Een speelse gespreksmethode om met een groep of klas over kunst en cultuur te praten
Lees meer

Buurtwandeling Bloemenhofwijk

Jongeren en cultuur in de Bloemenhofwijk? We ontdekken het tijdens een tweetalige buurtwandeling.
Lees meer

Brainstorm ‘Inclusief werken in cultuur met kinderen en jongeren’

Jeugd en Muziek Brussel, Groep Intro en Lasso nodigen culturele actoren uit om samen na te denken over inclusief werken binnen de sector, met een specifieke focus op kinderen en jongeren met een beperking.
Lees meer

Infosessie 'BabbelArt'

Een speelse gespreksmethode om met een groep of klas over kunst en cultuur te praten
Lees meer

LDC De Rotonde speelt BabbelArt

In 2018 werd een samenwerking opgestart met het Brussels Ouderen Platform (BOP). Via een aantal acties willen BOP en Lasso de Brusselse dienstencentra en rusthuizen ondersteunen in hun cultuurwerking voor ouderen. Een eerste stap is alvast om met enkele dienstencentra te reflecteren over kunst en cultuur aan de hand van de gespreksmethode BabbelArt!
Lees meer

Inspiratiedag 'pARTicipe!'

Kinderen, tieners & cultuur
Lees meer

Tweetalige vorming gespreksmethode BabbelArt

Voor leerkrachten, jeugdwerkers en cultuurprofessionals die werken met Brusselse jongeren.
Lees meer

Inspiratiedag 'BrusselArt Toernée'

Cultuurmarkt op maat van groepsbegeleiders
Lees meer

Move It Kanal 'Meet & Greet #4'

Festivals voor en door jongeren
Lees meer

Odissee Hogeschool speelt BabbelArt

Hoe kan je mensen toeleiden naar het maken van cultuur? De 2de-jaars van de Opleiding Sociaal-Cultureel Werk van de Odissee Hogeschool zoeken het uit en starten hun boeiend leertraject met het spelen van de speelse gespreksmethode BabbelArt. Op deze manier verwerven ze inzicht in elkaars culturele interesses en vaardigheden en denken ze na over mogelijke drempels die er kunnen bestaan bij het deelhebben aan cultuur.
Lees meer

Inspiratienamiddag #Kunstinvelehanden

Door Demos, Lasso en VGC
Lees meer

Move it Kanal 'Meet & Greet #3'

Digitale technologieën
Lees meer

Vorming 'BabbelArt'

Een speelse gespreksmethode om met jongeren in gesprek te gaan over kunst en cultuur
Lees meer

Buurtwandeling Colignonplein

Deze activiteit is afgelopen, lees het verslag.
Lees meer

Vorming 'BabbelArt'

Een speelse gespreksmethode om met jongeren in gesprek te gaan over kunst en cultuur
Lees meer

Move It Kanal 'Think & Act #3'

Sessie KANAL
Lees meer

Inspiratiedag 'Try Out Teens'

Een moment rond artistieke talentontwikkeling bij tieners
Lees meer

Overleg

Uitwisseling culturele programmatie '18-'19
Lees meer

Move It Kanal 'Think & Act #2'

Ruimte creëren
Lees meer

Move It Kanal 'Think & Act #1'

Jongerenfestivals en -evenementen
Lees meer

BrusselArt Toernée

Cultuurmarkt op maat van groepsbegeleiders
Lees meer

Move It Kanal 'Meet & Greet #2'

CREW meets D'Broej
Lees meer

Startmoment Kinderen Baas '17-'18

Door JES & Lasso
Lees meer

Overleg

Cultuur toegankelijk voor blinden en slechtzienden
Lees meer

Infosessie 'Kennismaking met de praktijk van zelforganisaties'

Door Minderhedenforum & Lasso
Lees meer

Inspiratiemoment 'Kinderen Baas'

Door JES & Lasso
Lees meer

Buurtwandeling Clemenceau

Deze activiteit is afgelopen, lees het verslag.
Lees meer

Studiedag 'Move It Kanal'

Cultuurparticipatie van jongeren uit de Brusselse kanaalzone
Lees meer

Overleg

Cultuurparticipatie en kwetsbare groepen
Lees meer

Intervisiemoment project 'Kinderen Baas'

Door Lasso & JES
Lees meer

Move It Kanal 'Meet & Greet #1'

Deze activiteit is afgelopen, lees het verslag.
Lees meer

Inspiratievoormiddag

Artistiek aan de slag met tieners
Lees meer

Link & Think

Startmoment 'Move It Kanal'
Lees meer

Infosessie

Wegwijs in het Brusselse veld van zelforganisaties en federaties
Lees meer

Vorming

Participatief aan de slag met tieners
Lees meer

Startmoment 'Kinderen Baas' '16-'17

I.s.m. JES & Aximax
Lees meer

Kunst voor Ketjes Toernée

Voor iedereen die artistieke inspiratie zoekt voor kinderen
Lees meer

Feest: 10 jaar Lasso!

Cultuurparcours & receptie
Lees meer

Sessie 'BabbelArt'

Leerkrachten gemeentescholen Elsene leren BabbelArt kennen
Lees meer

Kunst voor Ketjes Toernée

Voor iedereen die artistieke inspiratie zoekt voor kinderen
Lees meer

Inspiratiemoment 'Kinderen Baas'

Door JES & Lasso
Lees meer

Demos, Lasso en VGC

Inspiratienamiddag #Kunstinvelehanden #Artportépartous [VOLZET]
Lees meer

Kunst voor Ketjes Toernée

Voor iedereen die artistieke inspiratie zoekt voor kinderen
Lees meer

LDC Warlandis speelt BabbelArt

Deze zomer werd een samenwerking opgestart met het Brussels Ouderen Platform (BOP). Via een aantal acties willen BOP en Lasso de Brusselse dienstencentra en rusthuizen ondersteunen in hun cultuurwerking voor ouderen. Een eerste stap is alvast om met enkele dienstencentra te reflecteren over kunst en cultuur aan de hand van de gespreksmethode BabbelArtBabbelArt!
Lees meer

GC's spelen BabbelArt op hun teamdag

De medewerkers van de VGC gemeenschapcentra n22 maken op vrijdag 9 november kennis met de gespreksmethode BabbelArt tijdens hun teamuitstap in Luik.
Lees meer

Inspiratiedag 'Move It Kanal'

Voor professionals die aan de band tussen cultuur en jongeren werken
Lees meer

Inspiratiedag 'Uitwisseling tussen kunst en onderwijs'

Georganiseerd door Lasso/Move It Kanal & Bozar
Lees meer

Graines de Bazaar

Een festival voor en door jongeren
Lees meer

pARTicipe! | Jeugdwerking Chambery goes 'vlogging' (deel 1)

Een groep Brusselse tienermeisjes begint een eigen vlog
Lees meer

Move It Kanal | Digitaal netwerken op Re-CONNECT2020

Een internationale bijeenkomst in virtuele vorm
Lees meer

BabbelArt|Jeugdwerkers aan het woord (video)

Wat vinden zij van BabbelArt?
Lees meer

Try Out Teens | Documentaire (video)

Brusselse tieners over kunst en cultuur
Lees meer

Move It Kanal | C'est bon in Laken

Jongeren organiseren hun eigen festival in een gemeenschapscentrum
Lees meer

Move It Kanal | Project 'Masir Avenir'

Op culturele verkenning met net-aangekomen nieuwkomers in België
Lees meer

Move It Kanal | Good Vibes: impro in de huiskamer

Een leerkracht overtuigt haar jongeren om deel te nemen aan een improvisatie-avond
Lees meer

Toegankelijkheid: praktijkwerkers in dialoog

Hoe kunnen we het culturele aanbod toegankelijker maken voor personen met een beperking?
Lees meer

Werken bij Lasso

Lasso werkt met een klein team waardoor we niet zo vaak vacatures hebben. Als dat toch het geval is, vind je de vacature in onze nieuwssectie terug. Wel verwelkomen we met plezier mensen voor stages en vrijwillige werkkrachten.
Lees meer

Tips | Inclusief werken in cultuur met kinderen en jongeren

Culturele organisaties geven hun tips rond drie specifieke uitdagingen
Lees meer

Inspirerend verhaal: 'Impro in de huiskamer'

Beeld je in: je bent leerkracht en probeert jouw zesdejaars te overtuigen om mee te doen aan een improvisatie-show. Op een vrijdagavond, buiten de schoolmuren, helemaal alleen op een podium. Het kost bloed, zweet en tranen, maar uiteindelijk slaag je in je opzet.
Lees meer

Inspirerend verhaal: 'Digitaal netwerken op Re-CONNECT2020'

De data 20-22 maart stonden al maandenlang omcirkeld in onze agenda’s. Dan zou in Brussel CONNECT2020 plaatsvinden, een internationale bijeenkomst rond ‘Empowerment van jongeren in amateurkunsten'. Corona gooide de plannen echter overhoop, waardoor de collega's van AMATEO op zoek moesten naar een digitaal alternatief.
Lees meer

Lasso blijft bereikbaar!

Ook in Corona-tijden blijft Lasso bruggen bouwen tussen cultuur, welzijn en het socio-culturele veld in Brussel. Zo kunnen we elkaar inspireren en vinden voor boeiende samenwerkingen.
Lees meer

Superdiversiteit: belangrijker dan ooit

We geven je graag wat verdiepende lectuur mee over diversiteit, racisme en dekolonisatie.
Lees meer

Netwerkpartner in Corona-tijd: Kuumba

In december 2019 was Lasso te gast in Kuumba voor de BrusselArt Toernée. Vandaag zetten we hen graag eens in de kijker. In dit filmpje vertelt Aline Nyirahumure, coördinator van Kuumba vzw, het Vlaams-Afrikaans huis, hoe ze de Coronacrisis beleeft en wat het voor Kuumba betekent.
Lees meer

Inspirerend verhaal: 'Chambery goes vlogging'

Enkele maanden geleden startten we met pARTicipe!, een project om de cultuurparticipatie van Brusselse kinderen en tieners te versterken. Dat gebeurt binnen proeftuinen: experimentele samenwerkingen tussen cultuurorganisaties en jeugdwerkingen of (brede) scholen.
Lees meer

Lasso-activiteiten in 2020

Om gekende redenen waren er dit voorjaar minder Lasso-activiteiten dan we voorzien hadden. Wel zijn we bijzonder trots dat we als partner konden meestappen in de internationale RE-CONNECT2020 conferentie (zie hierboven).
Lees meer

'Move It Kanal' project update: Op stap met Try-Out

Try-Out, een project van Alba en Tonuso, biedt alternatieve dagbesteding aan jongeren die niet meer aansluiten bij het reguliere onderwijs. Sinds 2018 ondersteunt Lasso/Move It KanalMove It Kanal het culturele luik van dit project, waarbij de jongeren het Brusselse culturele aanbod en hun eigen artistieke talenten verkennen.
Lees meer

'Move It Kanal' als good practice op verdiepingstraject 'Cultuur en Nabijheid'

Kenniscentrum Demos organiseerde dit jaar opnieuw een verdiepingstraject 'Cultuur en Nabijheid', waarmee ze professionals willen inspireren rond innovatief cultuurbeleid. Op hun uitnodiging gingen we Move It Kanal toelichten als good practice uit Brussel.
Lees meer

Privacyverklaring

Lasso vzw hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we u op een transparante manier informeren over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij er mee omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lasso vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Lees meer

'Move It Kanal' project update: Festivaleke 'Gratin de cultures'

Sinds kort heeft Lasso/Move It Kanal een samenwerking met CEFA Anderlecht, een centrum voor alternerend leren. Jaarlijks organiseert CEFA Anderlecht haar Festivaleke ‘Gratin de cultures’, een festival binnen de schoolmuren dat inmiddels aan de elfde editie zit. Speciaal voor het Festivaleke maakten de leerlingen, die maar twee dagen per week op school doorbrengen, eigen creaties, kunstwerken, voorstellingen en veel meer...
Lees meer

Museum in de kijker: Migratiemuseum

Het MigratieMuseum bundelt de verhalen van migranten allerhande: van de eerste generatie gastarbeiders tot de expats, van de vroegste bewoners van het Klein Kasteeltje tot de Europeanen die zich vrij bewegen binnen de EU... Het is een warme omgeving vol herinneringen en souvenirs. Een museum waar je het leven van anderen ontdekt met ruimte om je eigen verhaal te delen. Het museum is een initiatief van Foyer vzw.
Lees meer

Nieuw project: 'pARTicipe!'

Met de steun van de Vlaamse Overheid start Lasso in 2020 met pARTicipe!, een project om de cultuurparticipatie van Brusselse kinderen en tieners te versterken.
Lees meer

'Move It Kanal' op Instagram

Volg je Move It Kanal al op Instagram? Op de @moveitkanal feed ontdek je verborgen parels uit de Kanaalzone, krijg je updates van nieuwe & bestaande samenwerkingen en volg je het team achter het project!
Lees meer

Verslag inspiratiedag Move It Kanal 19/11/19

Op 19 november was Tour a Plomb - Hageltoren het decor van een voormiddag vol ontdekking, uitwisseling en inspiratie over jongeren en cultuur. We startten met een plenaire opening en hadden vervolgens sessies waar verschillende experten en praktijkwerkers aan het woord kwamen. Leerkrachten gaven hun succesfactoren mee voor een artistiek project met de klas, de jongeren van het Huis van Culturen en Sociale Samenhang in Molenbeek gaven een masterclass in lokale jeugd inspraak geven en de Erasmushogeschool Brussel lichtte toe hoe je de impact van je project kan meten.
Lees meer

Move It Kanal | Les experts du Petit Manchester 2.0 (video)

In deel 2 van de 'Move It Kanal Doc Series' ontdekken twee middelbare klassen het industriële verleden van de Kanaalzone
Lees meer

Move It Kanal | Multibel (video)

Deel 1 van de 'Move It Kanal Doc Series', waarin de jongeren van Foyer hun ding doen in het Belvuemuseum
Lees meer

Brainstorm met perspective.brussels | 7 maart 2018

Een uitwisseling rond het creëren van ruimte voor jongeren
Lees meer

Buurtwandeling Colignon | 4 mei 2018

Cultuurparticipatie van jongeren in Schaarbeek.
Lees meer

Buurtwandeling Maritieme Wijk | 19 mei 2016

Op verkenning in Molenbeek
Lees meer

Inspiratiedag ‘Kunst & Onderwijs' | 10 mei 2019

Georganiseerd door Lasso/Move It Kanal & Bozar in het kader van 'Next Generation, Please!'
Lees meer

Graines de Bazaar | 3 & 4 mei 2019

Een tweedags jongerenfestival rond thema’s als crowdfunding, publieke ruimte, talentontwikkeling...
Lees meer

Inspiratiedag ‘BrusselArt Toernée’ | 13 dec 2018

Een dag voor begeleiders van groepen volwassenen
Lees meer

Inspiratiedag ‘Try Out Teens’ | 20 feb 2018

Een dag rond talentontwikkeling bij tieners
Lees meer

Inspiratiedag ‘BrusselArt Toernée’ | 5 dec 2019

Een dag rond cultuur op maat van groepen uit het volwassenenwerk
Lees meer

Inspiratiedag ‘pARTicipe!’ | 6 jun 2019

Een dag voor wie op een participatieve manier met kinderen en tieners werkt rond cultuur
Lees meer

Meet & Greet #1: Kuregem | 7 maa 2017

Op stap in Anderlecht
Lees meer

Meet & Greet #3 | 22 mei 2018

Een inspiratiemoment rond het thema 'digitale technologieën'
Lees meer

Lasso ondersteunt de Brusselse kunstensector!

Heel wat Brusselse kunstenorganisaties willen deze zomer en dit najaar – indien mogelijk – inzetten op kleinschalige projecten; in de eigen gebouwen, op nieuwe locaties of buiten. Social distancing zorgt bovendien voor de publiekswerking voor extra uitdagingen; zeker als het gaat over werken met groepen.
Lees meer

Wegwijzer partners

Lees meer

Wegwijzer betaalbaarheid jeugd

Lees meer

Wegwijzer betaalbaarheid volwassenen

Lees meer

Wegwijzer kunsteducatieve vorming

Lees meer

Meet & Greet#4 | 20 nov 2018

Festivals voor en door jongeren
Lees meer

Move It Kanal | Project: 'Les experts du petit Manchester 2.0'

Twee middelbare scholen ontdekken het industriële verleden van de Kanaalzone
Lees meer

Studiedag 'Move It Kanal' | 4 mei 2017

Over de cultuurparticipatie van jongeren uit de Brusselse Kanaalzone'
Lees meer

Move It Kanal 'Link & Think' | 22 nov 2016

Lancering van het project 'Move It Kanal'
Lees meer

Buurtwandeling Clemenceau | 16 mei 2017

In samenwerking met de Erasmushogeschool Brussel
Lees meer

Lasso blijft bereikbaar deze zomer

Wegens werken in ons kantoorgebouw zijn we echter niet altijd bereikbaar per telefoon. Je bereikt ons het snelst per mail, via info@lasso.be.
Lees meer

#Culturavirus: digitale inspiratie!

Online opera, een doe-het-zelf speelgoedcatalogus, foto challenges,... Onder de noemer #culturavirus maakten we een overzicht van digitale tips op maat van jeugdwerkers & leerkrachten en bundelden we inspiratie voor groepsbegeleiders van volwassenen.
Lees meer

Netwerkondersteuning

Van professionals en vrijwilligers
Lees meer

Nieuwsbrief

Je bent uitgeschreven voor alle Lasso-nieuwsbrieven.
Lees meer

Pers: Cultuur democratiseren in Molenbeek (L’Echo 12/08/20)

De krant L’Echo trok onlangs naar Molenbeek, om te kijken hoe er daar rond cultuurparticipatie wordt gewerkt. Dat resulteerde in een boeiend artikel over actie-theater, co-working spaces en verkenningstours voor politieagenten.
Lees meer

BabbelArt is Corona-proof!

Voortaan kan je op Corona-proof wijze BabbelArt spelen met je groep of klas. We beschikken immers over een aantal uitleenexemplaren met geplastificeerde spelmaterialen: die zijn makkelijk te ontsmetten, waardoor je in alle veiligheid BabbelArt speelt.
Lees meer

Move It Kanal Inspiratiesessie #1

Jonge nieuwkomers organiseren hun eigen festival
Lees meer

Welkom op onze nieuwe website!

Een korte rondleiding:
Lees meer

Move It Kanal Inspiratiesessie #2

Terugkoppelmoment 5 jaar Move It Kanal
Lees meer

Move It Kanal Inspiratiesessie #3

Improviseren met zesdejaars secundair
Lees meer

Wegwijzer coronaregelgeving

Iets organiseren in coronatijden roept heel wat vragen op. Daarom maakten we een handige wegwijzer boordevol adviezen, draaiboeken en maatregelen per sector.
Lees meer

pARTicipe! | Jeugdwerking Chambery goes 'vlogging' (deel 2)

Videokunstenaar Thierry en jeugdwerkster Johanna blikken terug op hun samenwerking
Lees meer

Lasso behaalt het diversiteitslabel van het Brussels Gewest!

In 2018 stelde Lasso, samen met Actiris, een diversiteitsplan op om het personeelsbeleid meer te diversifiëren.
Lees meer

Tips | 6 tips voor een virtueel traject met tieners

Aan het woord: Johanna (Chambéry - D'Broej) & videokunstenaar Thierry Errembault
Lees meer

Online Inspiratiesessies

Traditioneel organiseren we in het najaar een Move It Kanal-Inspiratiedag. Dit jaar pakken we het, om gekende redenen, iets anders aan.
Lees meer

Tips voor een virtueel traject met tieners

In tijden van social distancing legden jeugdwerkster Johanna en videokunstenaar Thierry een virtueel traject af met een groepje tieners. Ze bundelden zes tips om er een online succes van te maken.
Lees meer

BrusselArt Toernée Digitaal

Cultuurmarkt voor begeleiders van groepen volwassenen
Lees meer

Kinderen Baas | IBO Nekkersdal

Een jeugdwerking voor buitenschoolse opvang gaat op culturele ontdekking
Lees meer

BabbelArt en jeugdwerk (video)

Wat vindt Nabil van het spel?
Lees meer

BabbelArt en onderwijs (video)

Welk potentieel ziet Trees in het spel?
Lees meer

BabbelArt en publiekswerking (video)

Wat denkt Christine ervan?
Lees meer

Nieuwsbrief ‘Focus: Volwassenen & cultuur’

Binnenkort sturen we onze eerste nieuwsbrief ‘Focus: Volwassenen & cultuur’ uit, boordevol inspiratie om met je groep aan de slag te gaan met cultuur. Geïnteresseerd? Schrijf je in via het formulier hierboven!
Lees meer

BrusselArt Toernee Digitaal

Op donderdag 10 december organiseert Lasso opnieuw de BrusselArt Toernee: een cultuurmarkt met inspirerende presentaties, deze keer in een digitale versie!
Lees meer

Een kennismaking met BabbelArt in tijden van social distancing?

Tuurlijk kan dat!
Lees meer

Publicatie: Stappen naar inclusie

Stappen naar inclusie is een publicatie vol tips en aandachtspunten rond inclusie. Het boekje werd ontwikkeld door Groep Intro, die samen met Brusselse partnerorganisaties - waaronder Lasso - werk willen maken van een inclusief vrijetijdsaanbod.
Lees meer

Een fysieke goodiebag van een digitale cultuurmarkt!

In het najaar organiseren we traditiegetrouw onze BrusselArt Toernee, een cultuurmarkt voor begeleiders van groepen volwassenen. Zij kunnen er het aanbod van Brusselse culturele organisaties ontdekken en zo inspiratie opdoen voor activiteiten en uitstappen.
Lees meer

Culturele activiteiten voor groepen volwassenen: voorjaar 2021

Frisse ideeën, nieuwe vormen van cultuurbeleving... In deze bijzondere tijden blijft het bruisen bij de culturele instellingen. Eén ding is duidelijk: Brussel laat zich niet uit het lood slaan door het coronavirus! We maakten een overzicht van culturele tips voor het voorjaar van 2021, speciaal op maat van groepen volwassenen.
Lees meer

Groenten, fruit… en kunst

Cultureghem verdeelt pakketten met voedsel voor lichaam én geest
Lees meer

Inspirerend verhaal: 'Groenten, fruit... en kunst'

Terwijl de coronacrisis mensen isoleert en sociale breuklijnen versterkt, lanceerde Cultureghem een project om kunstenaars te ondersteunen en troost te bieden aan mensen in nood. Ze vulden hun voedselpakketten aan met een kunstwerk en verschaffen zo voeding voor lichaam én geest. Lees het artikel.
Lees meer

Vacature: Onderzoeksmedewerker ‘Move It Kanal’ (bij Erasmushogeschool Brussel)

Het project Move It Kanal wordt wetenschappelijk ondersteund door de Erasmushogeschool Brussel - afdeling Sociaal Werk. In dit kader is de EHB op zoek naar een nieuwe onderzoeksmedewerker.
Lees meer

Coronaview #1: een interview met Tine, Audience Engagement Manager bij BOZAR

In de zomermaanden, tussen twee lockdowns in, interviewden we enkele praktijkwerkers uit ons netwerk. We wilden weten hoe zij omgingen met de veranderingen die corona teweegbracht, hoe ze contact hielden met hun doelgroepen, hoe ze de toekomst zagen...
Lees meer

Kunstparticipatieve projecten in coronatijden

Een sessie voor onderwijs- en vrijetijdsprofessionals
Lees meer

Lasso wenst je een jaar vol cultuur toe!

Blijf je graag op de hoogte? Schrijf dan in op onze vernieuwde nieuwsbrieven.
Lees meer

Move It Kanal Inspiratiesessie #4

Participatief aan de slag met jongerenfestivals
Lees meer

pARTicipe! gaat een tweede jaar in

Goed nieuws: na een positief advies van de Vlaamse Overheid kunnen we een tweede pARTicipe!-projectjaar opstarten!
Lees meer

Een buurtscan voor de Move It Kanal-partners!

Om een beter zicht te krijgen op mogelijke partners in de omgeving, ontwikkelden we een ‘buurtscan’ voor CEFA. Op dit visuele overzicht verzamelden we jeugdhuizen en culturele of interessante plekken, ter inspiratie voor toekomstige samenwerkingen.
Lees meer

Methodieken voor een interactieve digitale sessie

Hoe houd je mensen 1,5u lang geboeid achter hun scherm?
Lees meer

BabbelArt, binnenkort ook online!

De gespreksmethode BabbelArt krijgt een digitale versie, die net als de offline variant ontwikkeld wordt door De Aanstokerij.
Lees meer

Move It Kanal-sessie: festivals en activiteiten voor jongeren

Op donderdag 4 maart 2021 organiseert Lasso een interactieve Move It Kanal-sessie. Daarbij staat volgende vraag centraal: “Hoe kan je jongeren participatief aan de slag laten gaan tijdens jongerenfestivals en andere culturele activiteiten?”
Lees meer

Move It Kanal | Aftermovie inspiratiedag 19 nov 2019

Een dag rond volwaardige cultuurparticipatie voor jongeren
Lees meer

Coronaview #2: een interview met Ruben, tienerwerker bij de Jeugddienst Sint-Gillis

In de zomer van 2020, tussen twee lockdowns in, hielden we de vinger aan de pols van enkele praktijkwerkers. We wilden weten hoe zij de coronacrisis en bijhorende maatregelen en veranderingen, obstakels en opportuniteiten beleefden.
Lees meer

Workshop 'aan de slag met tieners'

Voor medewerkers van de Brusselse Gemeenschapscentra en van de VGC Jeugddienst
Lees meer

Projectwww wordt uitgesteld naar het najaar

Binnenskamers repeteren met 20 à 30 jongeren, een groots toonmoment voor ieders familie en vrienden... de huidige context laat niet toe om Projectwww uit te rollen zoals het hoort.
Lees meer

pARTicipe! | De Reporters van jeugdwerking Chambéry maken een stripverhaal (deel 1)

Een groep tieners realiseert hun droomproject
Lees meer

Inspirerend verhaal: 'De Reporters van jeugdwerking Chambéry maken een strip'

Het project pARTicipe! wil de cultuurparticipatie van Brusselse kinderen en tieners versterken. Daarvoor starten we experimentele samenwerkingen op tussen cultuurorganisaties en jeugdwerkingen of (brede) scholen.
Lees meer

Inspiratiemoment 'pARTicipe!'

Rond artistieke participatieve projecten met kinderen & tieners
Lees meer

Geännuleerd: Fourage (23 april 2020)

Normaal zou Lasso op 23 april een BabbelArt-training organiseren tijdens Fourage, het jaarlijkse vormingsmoment van De Ambrassade.
Lees meer

Terugblik: interactieve vormingen voor Brusselse praktijkwerkers

Eind februari organiseerde de cultuurdienst van de gemeente Anderlecht een inspiratiemoment voor onderwijs- en vrijetijdsprofessionals. Lasso werd uitgenodigd voor een online sessie waarbij we inzoomden op twee praktijkverhalen: een proeftuin rond ‘vlogging’ (pARTicipe!) en een improvisatietraject van het Ursulineninstituut (Move It Kanal).
Lees meer

Tips | 7 tips voor talentontwikkeling bij tieners

Do's & don'ts om artistiek aan de slag te gaan
Lees meer

7 tips voor talentontwikkeling bij tieners

Kinderen/jongeren tussen 10 en 16 jaar krijgen niet zelden het etiket ‘moeilijke doelgroep’ opgeplakt. Worstelend met zichzelf en met de wereld, vallen ze qua aanbod vaak tussen de mazen van het net. Toch is de puberteit een ongelooflijk boeiende leeftijd, waarbij soms enthousiast, soms onzeker, gezocht en ontdekt wordt. Daarom bundelden we zeven tips om talentontwikkeling bij tieners te stimuleren.
Lees meer

Move It Kanal Inspiratiesessie #5

Proeven & ontdekken: een creatief proces om te co-creëren met jongeren
Lees meer

BabbelArt Online: Train-the-Trainer

Een introductie tot onze nagelnieuwe online game
Lees meer

Move It Kanal-sessie: co-creëren met jongeren

Op 28 april nodigt Lasso/Move It Kanal twee sprekers uit om te vertellen hoe zij co-creëren met jongeren. Want jongeren inspraak geven hoeft niet altijd veel voeten in de aarde te hebben, het kan al op best laagdrempelige wijze! Volg de link voor meer info en inschrijven.
Lees meer

Lasso blijft werken aan diversiteit

In 2020 ontving Lasso het diversiteitslabel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat gebeurde na een twee jaar durend diversiteitsplan onder de deskundige begeleiding van Actiris.
Lees meer

BabbelArt Online: 'Train-the-Trainer'-vorming op 4 mei

Online een gesprek aangaan met je klas of groep, en zo elkaars culturele interesses en talenten leren kennen? Dat kan met BabbelArt Online! Op 4 mei (10u-11u30) lanceren we onze nieuwe online game met een ‘Train-the-Trainer’-vorming.
Lees meer

Anysurfer bekroont Lasso-website met toegankelijkheidslabel

Sinds eind maart zijn we de trotse eigenaars van het Anysurfer-label (scroll maar eens naar onderen op deze pagina)!
Lees meer

Tips | 6 tips voor het organiseren van een participatief jongerenevent

Hoe ga je zelf participatief aan de slag?
Lees meer

6 tips voor het organiseren van een participatief jongerenevent

Binnen Move It Kanal organiseerden we begin maart een interactieve sessie. Daarbij stond één vraag centraal: hoe laat je jongeren participatief aan de slag gaan tijdens jongerenfestivals en andere culturele activiteiten?
Lees meer

Digitale infosessie 'Kunstenaars in de klas'

Over de nieuwe projectoproep van de VGC
Lees meer

Subsidies voor kunstprojecten in het secundair

Kunstenaars in de klas is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, specifiek voor kunstenaars, kunstcollectieven en kunstinstellingen om aan de slag te gaan in het Brussels secundair onderwijs.
Lees meer

BrusselArt | Een cultureel parcours voor Hubbie

Een groep mensen met een beperking gaat op culturele ontdekking
Lees meer

BrusselArt | Een cultureel ontdekkingsparcours voor een groep mensen met een beperking

Elke vrijdag organiseert Hubbie (een fusie van Begeleid Wonen Brussel en De Lork) een atelier voor een groep mensen met een beperking.
Lees meer

Tool | Stappenplan voor een cultureel & participatief traject

Met invulposter om alle stappen van het proces te doorlopen
Lees meer

Coronaview #3: een interview met Janne & Frie van het Joods Museum

De afgelopen maanden interviewden we enkele praktijkwerkers uit ons netwerk. We wilden weten hoe zij omgaan met de veranderingen die corona teweegbracht, hoe ze contact houden met hun doelgroepen, hoe ze de toekomst zien...
Lees meer

10/06/21: online inspiratiemoment over participatief samenwerken rond cultuur

Op 10 juni organiseert Lasso pARTicipe!, een activiteit op maat van professionals uit jeugdwerk, onderwijs en cultuur.
Lees meer

Partnerproject | Danstheater uit Brussel en de Vlaamse Rand

Binnen projectwww gaan jongeren (15-19 jaar) uit Brussel en Vlaams-Brabant samen een danstheatervoorstelling uitwerken. Het project gaat uit van Zinnema, i.s.m. Lasso en verschillende gemeenschaps- en culturele centra.
Lees meer

Terugblik: inspiratiesessie 28 april

Op 28 april vond onze sessie plaats rond processen om te co-creëren met jongeren. Annick Abessolo, leerkracht Nederlands in de middelbare school Institut De Mot-Couvreur, beet de spits af.
Lees meer

Move It Kanal als 'good practice' voor buurtwerking

Op 10 juni 2021 organiseert Lasso pARTicipe!, een online inspiratiemoment voor professionals uit het jeugdwerk en de onderwijs- en cultuursector. Tijdens de activiteit neem je deel aan interactieve workshops over hoe je participatief kan samenwerken rond cultuur.
Lees meer

Naar een toegankelijke Lasso-website, samen met Anysurfer

Een interview met het team achter het project
Lees meer

Coronaview #4: een interview met Giulia van Labolobo

Giulia werkt bij Labolobo, een vzw met een intergenerationele werking. Als coördinatrice staat ze heel dicht bij senioren, een groep waar de afgelopen maanden veel over gesproken maar zelden naar geluisterd werd.
Lees meer

Het tweede Move It Kanal-onderzoeksrapport staat online!

In 2017 verscheen een eerste rapport met de bevindingen van een onderzoek naar de cultuurbeleving van jongeren in de Brusselse Kanaalzone. De Erasmushogeschool – Opleiding Sociaal werk presenteert nu een tweede onderzoeksrapport over het cultuureducatieve en -participatieve project Les Experts du Petit Manchester (LEDPM 2.0).
Lees meer

Onderzoeksrapport | Les Experts du Petit Manchester 2.0

De wetenschappelijke benadering van een cultuureducatief en -participatief project
Lees meer

Terugblik: inspiratiemoment 'pARTicipe!'

Twee weken geleden mochten we meer dan 40 deelnemers verwelkomen voor pARTicipe!, ons inspiratiemoment over participatief samenwerken rond jeugd en cultuur.
Lees meer

Coronaview #5: een interview met Ludo van Brede School Nieuwland

De afgelopen maanden interviewden we enkele praktijkwerkers uit ons netwerk. We wilden weten hoe zij omgaan met de veranderingen die corona teweegbracht, hoe ze contact houden met hun doelgroepen, hoe ze de toekomst zien...
Lees meer

pARTicipe! | De Muziekladder krijgt een make-over

Textiel en talentontwikkeling in een basisschool
Lees meer

pARTicipe! | De Reporters van jeugdwerking Chambéry maken een stripverhaal (deel 2)

Een terugblik op het traject
Lees meer

Wie we bereiken

Een diversiteit aan spelers
Lees meer

Naar een toegankelijke Lasso-site met Anysurfer

Onze nieuwe website staat inmiddels een tijdje online. Maar legden we al uit hoe we die zo inclusief mogelijk maakten?
Lees meer

Vorming op maat van jouw werking

Je kan bij Lasso terecht voor individueel advies, maar ook voor vorming en begeleiding. In dat kader lanceren we twee nieuwe vormingsformules.
Lees meer

Inspirerend verhaal: 'De Muziekladder krijgt een make-over'

De Muziekladder, een muzische basisschool in Schaarbeek, stapte begin dit jaar mee in een pARTicipe!-proeftuin.
Lees meer

Uitwisselingsmoment 'Kunstenaars in de klas'

Over de projectoproep van de VGC
Lees meer

Ouderen op ontdekking met BrusselArt XL

Dankzij de steun van Stad Brussel lanceert Lasso BrusselArt XL, een project om de cultuurparticipatie van Brusselse ouderen te versterken.
Lees meer

Move It Kanal | Een smeltkroes van culturen aan het CEFA

Artistieke workshops om contact te houden met leerlingen
Lees meer

Inspirerend verhaal: 'Graffiti op de schoolmuren'

CEFA Anderlecht (Centre d'Éducation et de Formation en Alternance) is een centrum voor alternerend leren, waar leerlingen hun tijd verdelen tussen de schoolbanken en ervaring opdoen in het werkveld.
Lees meer

BrusselArt | Een interview met Jalel (Met-X) en Pascal (BRONKS)

Terugblik op een traject voor mensen met een beperking
Lees meer

Labo OMTA: kunst in Kuregem

Met Labo OMTA wil Cultureghem de Abattoir-site in Anderlecht omtoveren tot een ontmoetingsplek voor kunsten. De bekende markthal zal dan afwisselend dienst doen als concertzaal, openluchtcinema, theaterzaal,...
Lees meer

Inspiratiedag Move It Kanal

Reflecteren, inspireren & klinken!
Lees meer

BrusselArt Toernee (afgelast)

Cultuursalon voor begeleiders van groepen volwassenen
Lees meer

Lasso pitcht op 'De Vertonersessie'

Een VAF-event rond filmeducatie
Lees meer

pARTicipe! | Jeugdwerking Chambéry maakt een strip (video)

Tekenen en talenten ontwikkelen
Lees meer

Een docufilmpje over een pARTicipe!-proeftuin

Wat gebeurt er als je tieners zelf laat kiezen hoe ze cultuur willen beleven?
Lees meer

Tool | Stappenplan voor een buurtscan

Breng je buurt in kaart en krijg zo zicht op mogelijke partners.
Lees meer

BabbelArt krijgt een Junior-versie!

Het wordt een speelse tool voor kinderen tussen 7 en 10 jaar om, binnen een grootstedelijke context, de wereld van kunst en cultuur te verkennen.
Lees meer

BabbelArt: Train the Trainer

Een vorming voor Labolobo
Lees meer

Op cultuurpad met Hubbie!

Hubbie vzw ondersteunt mensen met een beperking. Dit jaar ging de organisatie een samenwerking aan in het kader van BrusselArt, waarbij we samen een cultureel parcours uitstippelden.
Lees meer

Move It Kanal inspiratiedag: uitwisselen en bijleren

Op dinsdag 16 november vind je ons op een symbolische locatie: het Huis van Culturen en Sociale Samenhang in Molenbeek waar Move It Kanal gelanceerd werd.
Lees meer

pARTicipe! | De Muziekladder krijgt een make-over (video)

De leerlingen tonen hun textielcreaties
Lees meer

Wat gebeurt er als tieners aan de slag gaan met textiel?

Binnen pARTicipe! gingen de leerlingen van basisschool De Muziekladder aan de slag met textiel. Ze tonen hun creaties in een filmpje.
Lees meer

Buurtscan: bouw zelf je netwerk uit!

Een buurtscan is een visueel overzicht van mogelijke partners in je omgeving.
Lees meer

Tools overzicht

Op deze pagina vind je onze tools terug. Klik op een tool hieronder voor meer info.
Lees meer

BabbelArt Box

Een bordspel om het te hebben over kunst en cultuur (10+)
Lees meer

Move It Kanal | Aftermovie inspiratiedag 16 nov 2021

En zo ging het eraan toe op onze Move It Kanal inspiratiedag…
Lees meer

BabbelArt Online

Een game om met een groep of klas in dialoog te gaan (14+)
Lees meer

Stappenplan 'Participatief project'

Zet zelf een cultureel en participatief traject op poten
Lees meer

Stappenplan 'Buurtscan'

Krijg zicht op mogelijke partners in jouw omgeving
Lees meer

Vorming voor je team

Lees meer

Individueel advies en coaching

Dankzij onze positie tussen de sectoren in hebben de medewerkers van Lasso een goed zicht op potentiële partners voor jouw organisatie. Ook kunnen we best practices, nieuwe methodieken of interessante achtergrondinformatie aanreiken.
Lees meer

Vorming 'Actief aan de slag met je netwerk' (NL)

Een open vorming voor praktijkwerkers
Lees meer

Vorming 'Actief aan de slag met je netwerk' (FR)

Een open vorming voor praktijkwerkers
Lees meer

Beleidsplan Lasso 2022-2025

Het afgelopen jaar schreven we hard aan een nieuw beleidsplan, waarin we onze werklijnen uittekenden voor de periode 2022-2025.
Lees meer

15 jaar Lasso: interview

Een interview met Anja, Ine en Marijke over Lasso's geschiedenis en toekomst
Lees meer

Visueel kennismaken met kunst (7+)

Binnen deze vorming ontdek je een methodiek om vanaf 7 jaar laagdrempelig kennis te maken met kunst en cultuur. Daarvoor gaan we aan de slag met BabbelArt Impro, een geïllustreerd kaartspel dat we bedachten met de spelexperten van De Aanstokerij.
Lees meer

Culturele interesses en talenten ontdekken (10+)

In gesprek gaan over kunst en cultuur is niet altijd evident. Om je hierbij te helpen ontwikkelde Lasso de gesprekmethode BabbelArt Box, in samenwerking met de spelexperten van De Aanstokerij. BabbelArt Box is een tweetalige (NL-FR) tool om te peilen naar de culturele motivaties, drempels, talenten en interesses van een groep of klas. Zo verzamel je waardevolle input waarmee je aan de slag kan in verdere projecten.
Lees meer

Een participatief cultureel traject opzetten

Participatie, inspraak, eigenaarschap,… Het zijn begrippen die bij tal van werkingen en projecten centraal staan en een grote meerwaarde kunnen bieden. Wie deelneemt wordt steeds mondiger en wil graag dat met diens mening rekening wordt gehouden. Zeker als het gaat over kunst en cultuur, want de link naar zelfexpressie en identiteit is snel gelegd.
Lees meer

Actief een netwerk uitbouwen

Netwerken wordt alsmaar belangrijker. Organisaties worden steeds vaker uitgedaagd om de banden aan te halen met spelers uit de buurt of uit andere sectoren. Meer en meer organisaties beschouwen ‘netwerking’ als een belangrijke competentie voor hun werkkrachten. Maar wat verstaan we juist onder ‘netwerken’? Hoe kan je op eenvoudige wijze een netwerk opbouwen, uitbreiden en onderhouden? En hoe creëer je kansen voor potentiële samenwerkingen met deze netwerkpartners?
Lees meer

Bye bye Move It Kanal

Na zes jaar loopt Move It Kanal stilaan af.
Lees meer

Move It Kanal | Totems in Anderlecht...

Het voor, tijdens en na van een kunstproject in een secundaire school
Lees meer

Interview | Lasso's verleden en toekomst

Recent publiceerden we ons strategisch meerjarenplan voor de komende jaren. Dat bleek een goed moment om ook eens terug te kijken naar de afgelopen 15 jaren, sinds het ontstaan van Lasso vzw.
Lees meer

Inzetten op interculturaliteit: LEVL

Hoe werk je aan de culturele diversiteit van een organisatie?
Lees meer

Werken met moeilijk bereikbare volwassenen: VGC

Over livestreaming in Brusselse woonzorgcentra
Lees meer

Werken met moeilijk bereikbare volwassenen: Lus vzw

Netwerken voor en met burgers
Lees meer

Inzetten op interculturaliteit: GC Nekkersdal

Hoe kijkt een gemeenschapscentrum terug op een diversiteitstraject?
Lees meer

Werken met moeilijk bereikbare volwassenen: De Rode Antraciet

Gedetineerden en burgers gaan in dialoog
Lees meer

Nog een jaar 'pARTicipe!'

Dankzij subsidies van de Vlaamse Overheid - Polsslag Brussel doen we ook in 2022 voort met pARTicipe!.
Lees meer

Bestel de publicatie over het Move It Kanal-project!

Move It Kanal liep van 2015 tot eind 2021 en zette in op de cultuurparticipatie van jongeren uit de Brusselse Kanaalzone.
Lees meer

Werken met moeilijk bereikbare volwassenen: Expo Oasis

Een kunstenparcours met mensen in kwetsbare situaties
Lees meer

15 jaar Lasso: JES vzw

Hoe kijkt een jeugdorganisatie terug op de afgelopen jaren?
Lees meer

Inspiratiemoment 'Projectwww'

Terugkoppeling met de projectpartners
Lees meer

Testsessie 'BabbelArt Junior'

Een nieuwe gespreksmethode voor kinderen van 7-10 jaar
Lees meer

Lasso 'Connect & Reflect'

Cultuurparticipatie in een veranderende samenleving
Lees meer

Inspirerend artikel: Cultuur voor gevangenen

De Rode Antraciet zet sport- en cultuurprojecten op in gevangenissen. Zo werken ze aan maximale interactie tussen gevangenen en de buitenwereld.
Lees meer

Inzetten op interculturaliteit: interview

Aimée en Nooshin van LEVL begeleiden organisaties bij trajecten rond inclusie en intercultaraliteit. In hun interview lees je hoe ze te werk gaan.
Lees meer

'Projectwww' onder de loep

Projectwww is een project van Zinnema in samenwerking met verschillende gemeenschaps- en culturele centra. Binnen het project werken jongeren tussen 15 en 19 jaar, afkomstig uit Brussel en Vlaams-Brabant, samen een danstheatervoorstelling uit.
Lees meer

Interview | Liselotte van ‘JES’

Liselotte is directeur van jeugdorganisatie JES Brussels. De afgelopen jaren zag ze heel wat veranderen in het jeugdwerk en in de stad. In het interview lees je hoe zij de evoluties ervaren heeft.
Lees meer

15 jaar Lasso: MetX

Een huis voor grootstedelijke muziek blikt terug
Lees meer

Bestel tijdelijk gratis Lasso-publicaties!

Nu de lente zich aandient houden wij een jaarlijkse schoonmaak in onze stock.
Lees meer

pARTicipe! | Experimenteren met geluid (praktijkverhaal)

Kunstproject 'VanKleinsAfAan' / 'Cie sQueezz' in residentie bij leefgroep 'Minor-Ndako' (2j-7j)
Lees meer

pARTicipe! | Experimenteren met geluid (interview)

Begeleidster Seren en kunstenaars Heike & Ernst kijken terug op hun samenwerking
Lees meer

Inspirerend artikel: Livestreams voor senioren

Senioren hebben net als iedereen recht op kwaliteitsvolle cultuur. Maar hoe zorg je daarvoor binnen de realiteit van een woonzorgcentrum?
Lees meer

Inspirerend artikel: Experimenteren met geluid

In leefgroep ‘Benjamin’ van Minor-Ndako verblijven kinderen (0-12) die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Twee kunstenaars werkten er een week lang rond het thema ‘aanraking en geluid’.
Lees meer

15 jaar Lasso: Jeugd en Muziek Brussel

Over vijftien jaar cultuur- en muziekeducatie in de hoofdstad
Lees meer

Kunstenaars in de klas | Seppe Baeyens en de Cardijnschool

Dans in het buitengewoon onderwijs
Lees meer

JournéeDesArts 'VanKleinsAfAan'

Kunst voor de allerjongsten (0-6 jaar)
Lees meer

Netwerkmoment Lasso 'Connect & Reflect' - 14 juni 2022

Lasso Connect & Reflect is een tweetalig netwerkmoment over cultuurparticipatie in het Brussel van nu en morgen.
Lees meer

BrusselArt | 'Het Anker' gaat op culturele ontdekking

"Hoe kunnen we onze culturele activiteiten meer en beter inbedden in onze werking?" Dat was de vraag waarmee Lasso aan de slag ging bij lokaal dienstencentrum Het Anker.
Lees meer

Interview | Patrick van ‘Jeugd en Muziek Brussel’

Jeugd en Muziek versterkt de talenten van de Brusselse jeugd vanuit muziek en geluidskunst.
Lees meer

BrusselArt | Een zomerprogrammatie voor Cultureghem!

Op 13 april waren we te gast bij het Comité Culturel Curegehem. Deze groep vrijwilligers stelt onder meer de zomerprogrammatie samen van de Cultureghem-site.
Lees meer

Diversiteitsplan Lasso krijgt een vervolg

In 2020 behaalden we het diversiteitslabel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarvoor stelden we een diversiteitsplan op waarvan de uitvoering nog steeds nazindert in onze organisatie.
Lees meer

Inspirerend artikel: de Cardijnschool haalt een kunstenaar in de klas

De VGC-projectoproep Kunstenaars in de klas werd vanaf het najaar 2021 concreet. Verschillende secundaire scholen en kunstenaars dienden samen een dossier in en een resem projecten gingen van start.
Lees meer

Brussel binnen Budget: Paspartoe

Over de vrijetijdspas en het bereiken van mensen in armoede
Lees meer

Lasso verhuist

Omwille van renovatiewerken aan het Kaaitheater zoeken we tijdelijk andere oorden op.
Lees meer

Tips | Tips & tricks om een cultureel jongerenproject op te zetten

Wat we leerden uit zes jaar Move It Kanal
Lees meer

Tips | Een kijk op samenwerken in diversiteit

Enkele conclusies die we trokken uit het Move It Kanal-project
Lees meer

Move It Kanal | De Cardijnschool gaat aan de slag met film

Cultuurbeleving in het buitengewoon secundair onderwijs
Lees meer

Move It Kanal | “Une découverte du monde culturel à Bxl”

Een jeugdhuis op ontdekking doorheen de stad
Lees meer

Move It Kanal | Dreamteam Culture Nights: programmeren in de coulissen

De vrijwilligers van Cultureghem aan de knoppen
Lees meer

Zomersluiting

Onze kantoren zullen gesloten zijn van 5 tot en met 21 augustus. Prettige vakantie!
Lees meer

pARTicipe! | Een inspraakinstrument voor kids van 7-10!

Het wordt een tweetalig (NL/FR) instrument waarmee ze de wereld van kunst en cultuur in hun eigen omgeving leren herkennen, en er spelenderwijs mee aan de slag kunnen gaan.
Lees meer

Tips | 6 tips voor een participatief creatieproces

Hoe werk je écht samen toe naar een eindresultaat?
Lees meer

Kunstenaars in de klas | Arno Boey en het Atheneum Brussel

Een artistiek project rond creatief schrijven
Lees meer

Samen werken aan creatieve kansen en talentontwikkeling

Praktijkwerkers uit diverse sectoren schuiven aan tafel voor een open gesprek
Lees meer

6 tips voor een participatief creatieproces

We bundelden onze belangrijkste inzichten na afloop van Tactile Talk, het kunstproject rond contact maken zonder woorden.
Lees meer

Een nieuw seizoen!

Blijf je graag op de hoogte van wat we allemaal op stapel hebben staan? Schrijf dan in op onze nieuwsbrieven. Zo ontvang je informatie over onze projecten, events, vormingen en nieuwe tools!
Lees meer

Inspiratiemoment 'pARTicipe!'

Cultureel en artistiek aan de slag met kinderen & tieners
Lees meer

Een inspiratiedag voor wie participatief rond cultuur werkt met kinderen en tieners

Op 8 december organiseren we een activiteit in het kader van pARTicipe!, ons project rond de cultuurparticipatie van Brusselse kinderen en tieners. Leerkrachten, jeugd- en cultuurwerkers, begeleiders... iedereen is welkom!
Lees meer

In gesprek over creatieve kansen en talentontwikkeling

Aan de start van de zomer organiseerden we een panelgesprek over cultuurparticipatie in het Brussel van nu en morgen. Daarvoor schoven Nabil Atchakhou, Seppe Baeyens, Audrey Leboutte en Stéphanie Masuy rond de tafel.
Lees meer

Inzetten op interculturaliteit: een gemeenschapscentrum onder de loep!

GC Nekkersdal is al jaren actief in Brussel. Maar weerspiegelen het publiek en de mensen die er werken ook de Brusselse diversiteit? Centrumverantwoordelijke Dorien legt uit hoe ze, met de hulp van LEVL, aan een diverser huis bouwt.
Lees meer

Inspirerend artikel: het Atheneum Brussel haalt een kunstenaar in de klas

Via de VGC-oproep Kunstenaars in de klas kwam vorig schooljaar een project tot stand tussen schrijver Arno Boey, het Atheneum Brussel en literatuurhuis Passa Porta. Vier maanden lang werd gewerkt rond meertaligheid en creatief schrijven.
Lees meer

Kunst 'VanKleinsAfAan'

Samenwerken om kinderen van 0 tot 6 de taal van beelden en kunst bij te brengen
Lees meer

Stappenplan 'Netwerking'

Breng je (toekomstig) netwerk in kaart!
Lees meer

Tool | Stappenplan 'Netwerking'

Breng je (toekomstige) netwerk in kaart!
Lees meer

Middelen voor projecten met volwassenen

Heb je een (idee voor een) project met groepen volwassenen, maar zoek je nog middelen? Neem dan een kijkje in onze 'Wegwijzer betaalbaarheid volwassenen'. Je vindt er een resem subsidies en aanknopingspunten om jouw cultuurproject te realiseren!
Lees meer

BabbelArt Impro

Een geïllustreerd kaartspel als gespreksmethode (7+)
Lees meer

BabbelArt Impro: Train-the-Trainer

Een nieuwe gespreksmethode rond kunst, voor iedereen vanaf 7 jaar
Lees meer

Ontdek het culturele voorjaar voor kinderen en tieners!

Nog enkele weken en het is zover: ons inspiratiemoment voor iedereen die participatief rond kunst en cultuur werkt met kinderen of tieners!
Lees meer

Vorming op verplaatsing

Vorige week gaven we een vorming rond het thema ‘Netwerking’, op uitnodiging van Muntpunt en VGC Paspartoe. Het werd een boeiende voormiddag vol uitwisseling over hoe je beter mensen in armoede kan bereiken.
Lees meer

Nieuw project: BruKet

BruKet wil de drempels te verkleinen die kinderen en jongeren binnen de jeugdhulp ervaren als het over vrije tijd gaat. Want vrije tijd versterkt hun kansen: anderen ontmoeten en samen spelen helpt bij de zelfontwikkeling en verruimt de sociale vaardigheden.
Lees meer

Nieuwe tool: BabbelArt Impro

Zonet werden de BabbelArt Impro-sets geleverd! Met deze nieuwe tool maakt iedereen vanaf zeven jaar kennis met kunst en cultuur.
Lees meer

Een nieuw jaar Projectwww

Projectwww, het danstheaterproject van Zinnema met gemeenschaps- en culturele centra uit Brussel en de rand, maakt zich op voor een nieuw seizoen.
Lees meer

pARTicipe! | Creatief aan de slag met kinderen en tieners

Een terugblik op het project met medewerkers Beatriz & Marijke
Lees meer

Lasso 'Connect & Reflect'

Samenkomen rond co-creatie
Lees meer

Foto's inspiratiemoment pARTicipe!

Begin december organiseerden we een afsluitend inspiratiemoment in het ABC-huis. Tijdens een cultuurparcours kon je er het aanbod voor kinderen en tieners ontdekken van een aantal Brusselse kunstenaars en cultuuraanbieders.
Lees meer

Leer BabbelArt Impro kennen!

In februari organiseren we speciale vormingen rond BabbelArt Impro, ons geïllustreerd kaartspel dat de creativiteit stimuleert.
Lees meer

Art Inclusive: infosessie

Over participatie van personen met een beperking
Lees meer

Art Inclusive

Een project rond de cultuurparticipatie van personen met een beperking
Lees meer

Nieuw project: Art Inclusive

Een nieuw jaar, een nieuw project! Binnenkort gaan we van start met Art Inclusive, een project om de cultuurparticipatie te stimuleren van mensen met een beperking.
Lees meer

pARTicipe! | Wat we leerden uit drie jaar projectwerking

Marijke en Beatriz, onze pARTicipe!-medewerksters, kijken terug op de drie jaar waarin het project liep. In het interview lees je hun inzichten en ervaringen op gebied van participatief werken met jonge doelgroepen.
Lees meer

Enquête: digitaal publiek in de culturele sector

Het Brussels Kunstenoverleg onderzoekt hoe de Brusselse cultuursector aan digitale publiekswerking doet. Daarvoor werd een vragenlijst opgesteld met de naam "Digi-Tales of Inclusivity".
Lees meer

Digi-Tales of Inclusivity

Digitale publiekswerking in de cultuursector
Lees meer

Art Inclusive | Infosessie: inclusie in de kunst- en cultuursector

Volgende maand organiseren we een infosessie voor publiekswerkers van kunst- en cultuurhuizen, met het doel instrumenten aan te reiken om hun werking inclusiever te maken.
Lees meer

Explo Labo

Cultuurparticipatie voor de allerjongsten (0-3 jaar oud)
Lees meer

BabbelArt Impro: Train-the-Trainer

Voor wie in Anderlecht met kinderen en gezinnen werkt
Lees meer

Inspiratiemoment 'Digi-Tales of Inclusivity' 27/03/23

Tijdens de pandemie werd het culturele aanbod toegankelijker. Men bekeek voorstellingen thuis in de zetel, bezocht musea aan de keukentafel, woonde workshops bij via Zoom... Maar wat is er sinds de heropening van de sector gebeurd met die digitale oplossingen?
Lees meer

Interview | Sara Van der Zande

Een ex-jeugdwerker over jongeren écht laten participeren en creëren
Lees meer

Interview | Charlotte Moerman

Co-creatie met muziek
Lees meer

Inlezen over inclusie

Op deze website vind je een schat aan leesvoer rond inclusie van personen met een beperking. Dat gaat van interviews met publiekswerkers tot praktijkverhalen, handige tools, tips... Duik in de artikels!
Lees meer

Interview | Sonia Si Ahmed

Een choreografe over artistiek resideren in crèches en kleuterscholen
Lees meer

Jaarverslag 2022

We legden onlangs de laatste hand aan ons jaarverslag. Hieronder enkele cijfers:
Lees meer

pARTicipe! | 'IBO Nekkersdal' ontdekt de wereld van Street art

Binnen pARTicipe!, ons project rond de cultuurparticipatie van kinderen en tieners, gingen we een samenwerking aan met IBO Nekkersdal.
Lees meer

Explo Labo: een nieuw project voor de allerjongsten!

Recent startte Explo Labo, een nieuw Lasso-project rond cultuur en creativiteit voor baby's en peuters van nul tot drie.
Lees meer

Ontdek het resultaat van projectwww!

Binnen projectwww werkten jongeren uit verschillende regio's en scholen een dans-/theatervoorstelling uit. Vanuit hun eigen leefwereld gingen ze aan de slag met thema's die hen nauw aan het hart liggen, zoals identiteit, racisme, je ergens thuis voelen, trauma, mentale gezondheid,... Nu presenteren ze het eindresultaat tijdens drie avondvoorstellingen:
Lees meer

Praktijkwerker aan het woord: Charlotte

Als projectcoördinator bij Jeugd en Muziek Brussel heeft Charlotte behoorlijk wat ervaring met participatief werken met jongeren. In haar interview legt ze uit hoe ze aan co-creatie doet met muziek.
Lees meer

BruKet: vrije tijd voor elke jongere

Het project BruKet wil een brug slaan tussen jongeren in de jeugdhulp en vrije tijd. Iedereen heeft immers recht op vrije tijd, maar voor jongeren in een voorziening of leefgroep is dat niet altijd vanzelfsprekend.
Lees meer

Terugblik infosessie Art Inclusive

In maart organiseerden we een infosessie rond inclusie in de kunst- en cultuursector.
Lees meer

Vertoning 'A way to B'

Dans door makers met een beperking
Lees meer

Vrijwilliger in de kijker: Dirk

Dirk werkt sinds 2022 als vrijwilliger bij Lasso. Hij verzorgt de technische assistentie bij onze activiteiten en ondersteunt ons ook administratief, in de aanloop naar een event. We leerden Dirk kennen via Begeleid Werken, een onderdeel van Hubbie dat vrijwilligers op basis van hun interesses aan organisaties koppelt. Bedankt voor de hulp, Dirk!
Lees meer

Hoe je jongeren écht laat participeren: interview

In aanloop naar Lasso 'Connect & Reflect' interviewden we praktijkwerkers die ervaring hebben met participatief werken en co-creëren (met jongeren). Als eerste komt Sara van TransfoCollect aan het woord.
Lees meer

Kunst in de crèche?

In deze netwerkfase van Explo Labo leggen we ons oor te luister bij kinderdagverblijven. Hoe loodsen zij cultuur binnen in hun dagelijkse werking? En lopen ze daarbij tegen bepaalde drempels aan?
Lees meer

Sectordag 'Cripping the Space'

Over duurzame toegankelijkheid
Lees meer

Art Inclusive op kruissnelheid!

Ons project Art Inclusive draait op volle toeren. Eén van de proeftuinen gebeurt in samenwerking met Hubbie, waar wekelijks een kunstatelier georganiseerd wordt voor een groep volwassenen met een beperking.
Lees meer

BabbelArt Online handleiding

Lees meer

Stageplaats beschikbaar!

Heb je een hart voor kunst en cultuur? Zijn participatie en betrokkenheid belangrijk voor jou? Zie je een meerwaarde in mensen samenbrengen en samenwerkingen opzetten tussen zeer uiteenlopende organisaties en instellingen? Doe dan stage bij Lasso!
Lees meer

Vorming 'BabbelArt Impro'

Voor leerkrachten volwassenenonderwijs
Lees meer

Gratis publicatie: Brusselse jongeren en cultuur

Move It Kanal: over cultuur en jongeren in de Brusselse Kanaalzone zit tjokvol inspiratie om binnen een grootstedelijke context aan cultuurparticipatie te werken.
Lees meer

Kick-off Explo Labo

Rond cultuur en creativiteit voor baby's en peuters
Lees meer

Art Inclusive Inspiratiedag

Cultuur van én voor personen met een beperking
Lees meer

Startmoment coachingstraject

Rond werken met tieners
Lees meer

Het Kunstenfestivaldesarts en inclusie

In gesprek met publiekswerkster Emilie Kabongo
Lees meer

Een cultureel parcours voor Hubbie

De eerste Art Inclusive-proeftuin met Hubbie zit erop! In dat kader organiseerde Lasso een reeks activiteiten voor een groep volwassenen met een beperking, in samenspraak met hen en begeleider Yonathan Cattrysse.
Lees meer

Eindrapport pARTicipe!

pARTicipe!, ons project om de cultuurparticipatie van Brusselse kinderen en tieners te versterken, liep van 2020 tot 2022. Recent legden we de laatste hand aan een afsluitend rapport.
Lees meer

Onderzoek: samenwerken rond kunst en creativiteit in kinderdagverblijven

De afgelopen maanden namen we diepte-interviews af in kinderdagverblijven en culturele organisaties. Deze gesprekken brachten de succesfactoren, drempels en aandachtspunten in kaart voor geslaagde samenwerkingen. Lees het rapport met de conclusies.
Lees meer

Onderzoek | Samenwerken rond kunst en creativiteit in de kinderdagverblijven

Succesfactoren, drempels en aandachtspunten
Lees meer

Ontdekken en ervaren met Art Inclusive

Binnen Art Inclusive begeleidden we een leefgroep van Atlantis (MFC Horizon), met jongeren met een visuele beperking of autismespectrumstoornis. Samen bezochten we het MIMA, woonden we een relaxed performance bij en gingen we langs bij de Van Gogh-tentoonstelling.
Lees meer

Een netwerk rond de allerjongsten in Anderlecht

In Anderlecht krijgt een eerste lokaal Explo Labo-netwerk vorm! We bouwen er voort op een bestaand lokaal Gezinsondersteunend Netwerk, waarin een heleboel partners uit diverse sectoren samenwerken om kunst tot bij de allerjongsten te brengen.
Lees meer

Terugblik sectordag 'Cripping the Space'

Op 16 september werkten we mee aan de 'Cripping the Space'-sectordag. Vragen als 'hoe werk je als kunstenaar of organisatie op duurzame wijze aan toegankelijkheid' en 'waarom is het belangrijk om artistiek werk over handicap te faciliteren' kwamen aan bod.
Lees meer

Diverser communiceren?

Eind 2021 startten we een traject met Actiris om onze communicatie te screenen op diversiteit. Via een aantal workshops werkten we toen een plan uit dat we stap voor stap aan het uitvoeren zijn.
Lees meer

projectwww | Een ambitieus project op alle vlakken

Jongeren op het podium, over de gewestgrenzen heen
Lees meer

projectwww | De blik van de jongeren

Hoe beleefden zij het traject?
Lees meer

projectwww | In gesprek met Rina van Zinnema

Een bewogen eerste editie
Lees meer

projectwww | Jasper & Wim van CC Westrand

Zoom-in op een cultureel centrum
Lees meer

BabbelArt workshop

In het kader van 'Europe Goes Local'
Lees meer

Paspartoe bestaat 10 jaar!

In 2024 bestaat Paspartoe, de pass waarmee je voordelen en kortingen voor vrijetijdsactiviteiten kan verzamelen, tien jaar. Dat wordt onder meer gevierd met een partnerevent in GC De Rinck.
Lees meer

projectwww | De blik van de coaches

Nico en Amin begeleidden twee edities van projectwww als artistiek coach
Lees meer

projectwww | Audrey en Anne van Zinnema

De eindbalans na twee edities
Lees meer

projectwww | Zoom-in: Woluwe

Cultuurbeleidscoördinatoren en een jeugdwerkster aan het woord
Lees meer

projectwww | Steffi en Isabelle van de stuurgroep

Welke rol(len) kan een subsidiënt spelen?
Lees meer

Tips | Aanbevelingen voor bovenlokaal samenwerken

Wat we leerden uit projectwww
Lees meer

Handicapinclusief werken in de kunsten

Leren uit de Art Inclusive-proeftuinen
Lees meer

Tips ⎮Artistieke ervaringen op maat van personen met een beperking

Enkele richtlijnen voor artistieke en welzijnsorganisaties
Lees meer

Op weg naar een inclusief kunstenfestival

Een rondetafelgesprek over toegankelijk cultuuraanbod
Lees meer

Explo Labo x Prikkelparcours

Een creatieve methodiek rond de 100 talen
Lees meer

Vervolgmeeting Explo Labo

Netwerk ‘Schaarbeek-Sint-Joost’
Lees meer

Nog een jaar Explo Labo!

Dankzij de Vlaamse Overheid kunnen we Explo Labo ook in 2024 voortzetten. We kijken er alvast naar uit de bestaande lokale netwerken te zien groeien, en ook elders in Brussel beloftevolle werkingen rond de allerjongsten te kunnen ondersteunen!
Lees meer

Nog een jaar Art Inclusive!

Dank aan de VGC: met hun vervolgmiddelen kunnen we ons project Art Inclusive ook in 2024 voortzetten. We kijken alvast uit naar nog meer proeftuinen, nog meer kennisdeling en nog meer cultuurparticipatie van personen met een beperking!
Lees meer

Terugblik 'Kick-off Explo Labo'

Op 20 november 2023 organiseerden we een inspiratiemoment rond artistiek werken met 0- tot 3-jarigen.
Lees meer

Terugblik inspiratiedag 14/12/23

Op 14 december organiseerden we een activiteit rond inclusie van personen met een fysieke beperking binnen de cultuursector. Samen met onze partner RAB/BKO benaderden we dat thema vanuit verschillende invalshoeken.
Lees meer

Lasso 'Connect & Reflect'

'Artiesten binnen jouw muren' - Inspiratiedag
Lees meer

BabbelArt: een introductie

Ontdek het spel in dit animatiefilmpje!
Lees meer

Nieuw: een publicatie over 'projectwww'

Met projectwww bracht Zinnema een twintigtal partners samen om jongeren te laten proeven van de podiumkunsten, in Brussel en over de gewestgrenzen heen. Het einddoel: hun levendige en kwetsbare verhalen op scène brengen.
Lees meer

Hoe toegankelijk is theater maken?

Reflectienamiddag en launch 'Etcetera' n° 175
Lees meer

Wat we leerden uit één jaar Art Inclusive

Art Inclusive is één jaar oud! Een jaar waarin we verschillende proeftuinen begeleidden en heel wat bijleerden. Julie Rodeyns voelde ons aan de tand. Duik in haar artikel vol ervaringen, obstakels en tips!
Lees meer

Werken met vrijwilligers

Zoveel meer dan een helpende hand
Lees meer

Een verwelkomende ruimte voor de allerjongsten

Hoe kinderdagverblijven exploratie stimuleren
Lees meer

Nieuw artikel: 'Werken met vrijwilligers'

Lasso heeft een team van vaste werknemers maar we doen ook regelmatig beroep op vrijwilligers, zowel sporadisch als structureel.
Lees meer

Nieuw artikel: 'Een verwelkomende ruimte voor de allerjongsten'

Met een nieuwe artikelreeks belichten we innovatieve manieren om kunstzinnig aan de slag te gaan met de allerjongsten. In het eerste artikel komen de Elmer-kinderdagverblijven en het Huis van het Kind in Anderlecht aan bod.
Lees meer

Verbeelding, verhalen en de allerkleinsten

Inspireren met taal en ‘brol’
Lees meer

Kunst in het kinderdagverblijf

Samenwerken en -wonen met kunstenaars
Lees meer

Spelbegeleiding rond cultuur

Lees meer

Kunstenaars in de klas | Campus Kompas pakt uit!

Aan de slag met erfgoed, woord, beeldende kunst en fotografie
Lees meer

Infosessie 'Refu interim'

Vrijwilligerswerk met nieuwkomers
Lees meer

Interview: kunst op tienerschool 'Campus Kompas'

Het project ‘Winkel over te nemen/Commerce à remettre’ ontstond met middelen van de VGC-oproep Kunstenaars in de klas.
Lees meer

Explo Labo in Schaarbeek en Sint-Joost!

In Schaarbeek en Sint-Joost timmeren we volop aan een netwerk rond cultuur voor de allerjongsten. Binnen dit nagelnieuwe verband werken we proeftuinen uit rond ‘kunstzakjes’, een muzikale 'passagebib’ en artistieke vormingen op maat van de lokale kinderdagverblijven.
Lees meer

Nieuws uit Art Inclusive

Begin maart organiseerden we mee de reflectienamiddag ‘Hoe toegankelijk is theater maken?’, samen met het Kaaitheater en Etcetera, het tijdschrift voor podiumkunsten. Zij presenteerden er een speciaal nummer rond dit thema.
Lees meer

Samenwerken rond meer cultuur voor de allerjongsten

Lokale organisaties bundelen de krachten
Lees meer

Vervolgmeeting 'Explo Labo'

Netwerk Schaarbeek – Sint Joost
Lees meer

'Art Inclusive': lerend netwerk

De Brusselse festivals en inclusie
Lees meer

Vorming ‘Speelmakers’

Artistiek en creatief spelen met 0 tot 3-jarigen
Lees meer

pARTy in Kuregem!

Via pARTy wil initiatiefnemer Cultureghem het culturele-artistieke aanbod in de buurt rond de Abattoirs laten aansluiten op de leefwereld van de Anderlechtse jeugd. Dat zal gebeuren met partners uit het jeugdwerk, de welzijnssector en het culturele veld.
Lees meer

Een pleidooi voor kunst in de zorg

Mike Michiels (KAOS vzw) aan het woord
Lees meer

‘Art Inclusive’ ontmoetingsmoment

Samenkomen rond inclusieve culturele ervaringen
Lees meer

Speelmakers: een vorming rond artistiek en creatief spel (0-3)

Hoe maak je de wereld van kinderen (0-3 jaar) speelser via artistieke en creatieve activiteiten? En welke materialen zijn veilig en stimulerend voor baby's en peuters?
Lees meer

Art Inclusive: vooruitblik najaarsactiviteiten

Op 24 oktober plannen we een Art Inclusive ontmoetingsmoment in de KVS. Daar willen we begeleid(st)ers van groepen uit de welzijnssector en het socio-culturele veld die werken met personen met een beperking en cultuuraanbieders matchen.
Lees meer