In 2017 verscheen een eerste rapport met de bevindingen van een onderzoek naar de cultuurbeleving van jongeren in de Brusselse Kanaalzone. De Erasmushogeschool – Opleiding Sociaal werk presenteert nu een tweede onderzoeksrapport over het cultuureducatieve en -participatieve project Les Experts du Petit Manchester (LEDPM 2.0).

Het rapport bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt stilgestaan bij de theorie rond de concepten ‘cultuureducatie’, ‘cultuurparticipatie’ en de drempels tot cultuurparticipatie. Ook breken de onderzoekers een lans voor het au sérieux nemen van wat omschreven wordt als ‘informele cultuurparticipatie’. In het tweede deel komt de wetenschappelijke aanpak bij LEDPM 2.0 aan bod.

Download het rapport.