Met het project BrusselArt wil Lasso de cultuurparticipatie van volwassenen in groep bevorderen. Daarbij is er specifiek aandacht voor volwassenen in kwetsbare situaties.

Het project is ingebed binnen een breed netwerk van cultuurorganisaties en socio-culturele verenigingen, instellingen voor volwasseneneducatie en organisaties uit de welzijnssector. Lasso begeleidt uitwisseling en samenwerking tussen deze spelers. Zo willen we sociale, inhoudelijke en informatieve drempels wegwerken die volwassenen mogelijk ervaren als ze willen deelnemen aan het culturele leven. Het project gebeurt in aanvulling op de financiële drempelverlaging waarop bijvoorbeeld VGC Paspartoe inzet.

Voorts ontwikkelt Lasso communicatie op maat van groepsbegeleiders om hen te informeren en inspireren. Tegelijk stimuleren we culturele spelers om hun aanbod of omkadering meer af te stemmen op organisaties die werken met groepen volwassenen.

Voor BrusselArt werkt Lasso samen met andere ondersteunende organisaties waaronder Citizenne en het Brussels Ouderenplatform. Lasso is ook lid van de VGC-werkgroep om het gebruik van de VGC Paspartoe groepspas te stimuleren. Andere leden zijn: het Brussels Platform Armoede, Citizenne, Muntpunt en Publiq.

Wil je graag meewerken aan dit project? Geef dan een seintje aan Marijke. Op de hoogte blijven kan door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

Status
Lopend project
Looptijd
Sinds 2012
Coordinator