Kunsthuizen, kunstenaars, kunsteducatieve organisaties, erfgoedorganisaties en socio-culturele spelers staan steeds vaker voor uitdagingen: de veranderende maatschappij, een steeds diverser publiek dat op een steeds diversere manier betrokken wil worden bij het culturele leven, toenemende digitalisering,... Daar komt nog de complexe Brusselse situatie bovenop: de twee gemeenschappen die er actief zijn, de vele overheden die een rol hebben in het cultuurbeleid, de diversiteit van het publiek... Als platform voor cultuurparticipatie willen we mee zoeken naar antwoorden op deze uitdagingen. Lasso wil zo een motor zijn voor experiment, vernieuwing en uiteindelijk ook transitie rond publiekswerking, publieksparticipatie en talentontwikkeling.

Daarbij vertrekken we steeds van de eigenheid van de culturele huizen en organisaties. We werken aanvullend op de bestaande visie en expertise en bekijken samen hoe we die eigenheid kunnen verzilveren in concrete en duurzame samenwerkingen met jeugdwerkingen, onderwijsinstellingen, verenigingen,….. Advies op maat, het aanreiken van een breed netwerk, begeleiding in concrete projecten en expertisedeling staan hierbij centraal.