Kunsthuizen, kunstenaars, kunsteducatieve organisaties, erfgoedorganisaties en socio-culturele spelers staan voor vele uitdagingen: de veranderende maatschappij, een steeds diverser publiek dat op een steeds diversere manier betrokken wil worden bij het culturele leven, toenemende digitalisering,... Daar komt nog de complexe Brusselse situatie bovenop, met twee gemeenschappen en de vele overheden die een rol hebben in het cultuurbeleid. Als platform voor cultuurparticipatie willen we mee zoeken naar antwoorden op deze uitdagingen. Lasso wil zo een motor zijn voor experiment, vernieuwing en uiteindelijk ook voor transitie rond publiekswerking, publieksparticipatie en talentontwikkeling.

Daarbij vertrekken we steeds van de eigenheid van de culturele huizen en organisaties en werken we aanvullend op de bestaande visie en expertise. Samen bekijken we hoe we die eigenheid kunnen verzilveren in concrete en duurzame samenwerkingen met jeugdwerkingen, onderwijsinstellingen, verenigingen,… Advies op maat, het aanreiken van een breed netwerk, begeleiding in concrete projecten en expertisedeling staan hierbij centraal.