Hoe verbeter je de cultuurparticipatie van mensen met een beperking? En hoe kunnen we drempels wegwerken opdat iedereen kan deelnemen aan het rijke Brusselse culturele leven?

Met deze vragen als uitgangspunt wil Lasso de afstand verkleinen tussen cultuurinstellingen en organisaties van en voor personen met een beperking. Door netwerking en kennis- uitwisseling te stimuleren leren ze elkaars noden en wensen beter kennen en kunnen ze samenwerken aan een inclusiever cultuuraanbod.

Daarnaast zetten we een aantal proeftuinen op waarin we volop experimenteren rond inspraak, participatie en cultuurbeleving. We gaan aan de slag met diverse leeftijdsgroepen en verschillende niveaus van participatie. Aan de hand van de interesses en wensen van de deelnemers worden uiteenlopende trajecten uitgetekend. Doorheen alle proeftuinen loopt echter éénzelfde rode draad: de blik verruimen van wat mogelijk is, beperking of niet, en al doende stereotypen doorbreken. Zo willen we aantonen dat deelnemen aan het culturele leven voor iedereen een positieve en zinvolle ervaring kan zijn.

Voor Art Inclusive werken we samen met partners Groep INTRO en Hubbie. Het project wordt mogelijk gemaakt met de steun van de VGC en met bijkomende steun van de Nationale Loterij en haar spelers.

Status
Lopend project
Looptijd
Sinds 2023
Coordinator