Move It Kanal is een tweetalig stadsproject over de cultuurparticipatie van jongeren (12-18 jaar) uit de Brusselse Kanaalzone. Met dit project willen Lasso en haar partners de cultuurparticipatie van deze jongeren stimuleren door in te zetten op samenwerking tussen organisaties uit de cultuursector, jeugdwerk en onderwijs en dit over de gemeenschappen heen. Lasso werkt voor dit project samen met Erasmushogeschool Brussel - Opleiding Sociaal Werk, JES, D'broej, RAB/BKO, Move asbl en IHECS.

Move It Kanal ging eind 2015 van start en omvat drie grote werklijnen: netwerking, projectbegeleiding en onderzoek.

Netwerking

De primaire doelstelling van Move It Kanal is het creëren van een breed en duurzaam netwerk van professionals uit de jeugd-, onderwijs- en cultuursector. Dat gebeurt via tal van persoonlijke gesprekken, brainstormsessies, netwerkbijeenkomsten en vormingsactiviteiten.

Ook online zetten we in op netwerking via social media en een nieuwsbrief. En startten we met de Move It Kanal Doc Series, een reeks van korte documentaires waarmee we meer zichtbaarheid willen geven aan bestaande initiatieven en samenwerkingen die cultuur en jongeren dichter bij elkaar brengen.

Projectbegeleiding

Sinds 2018 worden concrete culturele projecten voor en door jongeren uitgewerkt. Centraal hierbij staat samenwerking tussen spelers uit verschillende sectoren en taalgemeenschappen.

Vanuit Lasso begeleiden en documenteren we deze projecten en zetten we in op het ontsluiten van de opgedane expertise naar een bredere groep professionals. Zo inspireren we hen, creëren we kansen voor toekomstige projecten en zorgen we mee voor de verankering van een cultureel aanbod op maat van de Brusselse jongeren. De projecten vertrekken steeds vanuit input uit onze netwerken en de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoek

Meten is weten. Daarom is binnen Move It Kanal een wetenschappelijk luik in verschillende fases voorzien. Tijdens een eerste onderzoeksfase polste onderzoekspartner Erasmushogeschool Brussel - Opleiding Sociaal Werk naar de cultuurbeleving bij jongeren in de Brusselse Kanaalzone. De resultaten werden gebundeld in een onderzoeksrapport en vanaf mei 2017 gepresenteerd.

Sinds 2018 omvat het onderzoeksluik een wetenschappelijke begeleiding van de concrete projecten. Daarbij wordt de impact van de projecten op de verschillende betrokkenen gemeten, zowel op korte als op lange termijn. Zo verscheen in 2021 een tweede onderzoeksrapport, over het cultuureducatieve en -participatieve project Les Experts du Petit Manchester (LEDPM 2.0).

Wil je op de hoogte blijven van dit project? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief.

___

Het project Move It Kanal, geleid door Lasso en de Erasmushogeschool Brussel, is opgezet in het kader van het operationele programma van het EFRO van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dit kader is bijna 2,1 miljoen euro in het project geïnvesteerd, waarvan 50% door de Europese overheid en 50% door het Gewest wordt gedragen. De doelstelling van de EFRO-programmering is om de culturele participatie van jongeren in het kanaalgebied te versterken.

EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is een instrument voor het Europese regionale beleid dat nieuwe mogelijkheden wil bieden aan Europese burgers en dat de kloof tussen de levensstandaard in de verschillende regio's wil dichten. Het vormt een investerings- en solidariteitsmechanisme van de EU dat dankzij Europese en regionale investeringen ons dagelijkse leven beïnvloedt.

Het project wordt ondersteund in cofinanciering met de VGC.

Status
lopend project
Looptijd
sinds 2015
Coordinator