Elk kind en elke jongere heeft talent. Maar ze krijgen niet allemaal de kans om het te (h)erkennen, om ermee aan de slag te gaan, om het te ontwikkelen…. Niet iedereen hoeft van kunst te houden of moet kunstzinnig zijn. Maar iedereen moet wel de kansen krijgen om zijn of haar talenten en interesses te ontdekken.

Heel wat kinderen en jongeren doen dit liefst binnen de niet-formele context van het jeugdwerk. Een betere samenwerking tussen spelers uit het jeugdwerk en uit de cultuursector kan dit mee helpen waarmaken. Door bruggen te bouwen tussen jeugdorganisaties en diverse culturele spelers wil Lasso deze samenwerking versterken en verduurzamen. Netwerking, coaching en het begeleiden van gezamenlijke projecten met de focus op de participatieve aanpak van het jeugdwerk staan daarbij centraal. Voor en door kinderen en jongeren dus!