Elk kind en elke jongere heeft talent. Echter krijgt niet iedereen de kans om het te (h)erkennen, ermee aan de slag te gaan of dat talent te ontwikkelen… Uiteraard hoeft niet iedereen van kunst te houden of kunstzinnig te zijn, maar elkeen moet wel de kans krijgen om diens talenten en interesses te ontdekken.

Heel wat kinderen en jongeren doen dit liefst binnen de niet-formele context van het jeugdwerk. Een betere samenwerking tussen spelers uit het jeugdwerk en de cultuursector kan dit mee helpen waarmaken. Door bruggen te bouwen tussen jeugdorganisaties en culturele spelers wil Lasso deze samenwerking versterken en verduurzamen. We zetten daarvoor in op netwerking, coaching en het begeleiden van gezamenlijke projecten, met de focus op een participatieve aanpak. Voor en door kinderen en jongeren dus!