Elk kind en elke jongere heeft talent. Echter krijgen ze niet allemaal de kans om het te (h)erkennen, ermee aan de slag te gaan, dat talent te ontwikkelen… Niet iedereen hoeft van kunst te houden of moet kunstzinnig zijn. Maar iedereen moet wel de kans krijgen om diens talenten en interesses te ontdekken.

Heel wat kinderen en jongeren doen dit liefst binnen de niet-formele context van het jeugdwerk. Een betere samenwerking tussen spelers uit het jeugdwerk en uit de cultuursector kan dit mee helpen waarmaken. Door bruggen te bouwen tussen jeugdorganisaties en culturele spelers wil Lasso deze samenwerking versterken en verduurzamen. We zetten daarvoor in op netwerking, coaching en het begeleiden van gezamenlijke projecten, met de focus op een participatieve aanpak. Voor en door kinderen en jongeren dus!