Opvanginitiatieven voor baby's en peuters staan voor heel wat uitdagingen: intercultureel werken, ouderbetrokkenheid stimuleren, personeelstekorten... Deze realiteit laat vaak weinig ruimte voor initiatieven die een nieuwe dynamiek in de werking brengen, en tegemoetkomen aan evoluerende verwachtingen rond de onplooiingskansen van jonge kinderen. Met Explo Labo willen we zo'n vernieuwende initiatieven opzetten en uittesten.

Daarvoor zetten we kleinschalige lokale netwerken op, bestaande uit professionals en vrijwillige werkkrachten in kinderdagverblijven, artiesten, kunsthuizen, gemeenschapcentra, etc… In elk van deze netwerken begeleidt Lasso proeftrajecten op maat van de werking en van de betrokken kinderen. Daarbij is er ook aandacht voor de deelnemende volwassenen, door het versterken van hun culturele en/of pedagogische competenties.

De toegepaste methodieken worden in kaart gebracht en de resultaten gedeeld met praktijkwerkers uit Brussel en Vlaanderen. Zo zorgen we ervoor dat vernieuwende initiatieven ingang vinden in het werkveld. Lasso wordt hierin bijgestaan door de Erasmushogeschool - afdeling Pedagogie van het jonge kind. Na grondige analyse zullen zij de opgedane ervaringen samenvatten in een rapport met concrete aanbevelingen. Het project heeft een looptijd van drie jaar (2022-2025) en wordt mogelijk gemaakt met subsidies van de Vlaamse overheid.

Status
Lopend project
Looptijd
Sinds 2023
Coordinator