Emotie staat centraal in het leven van de allerjongsten. Kunstzinnige en creatieve activiteiten dragen bij aan hun emotionele ontwikkeling, zowel thuis als in de opvang. Opvanginitiatieven stimuleren zo de talenten van baby’s en peuters, én die van de verzorgenden en andere professionals die zich over hen ontfermen.

Explo Labo focust dan ook op de kinderopvang. Binnen het project begeleidt Lasso vernieuwende initiatieven die inzetten op samenwerking rond kunst en cultuur in de kinderopvang. Daarvoor zetten we lokale netwerken op, bestaande uit professionals uit kinderdagverblijven, bibliotheken, kunsthuizen, gemeenschapscentra en artiesten. In deze netwerken omkadert Lasso proeftrajecten op maat van de werking en van de betrokken kinderen tussen 0 en 3 jaar. Daarbij is er ook aandacht voor de deelnemende volwassenen, door het versterken van hun culturele en/of pedagogische competenties.

De ervaringen uit de proeftuinen worden gedocumenteerd en de expertise wordt gedeeld met andere praktijkwerkers. Zo zorgen we ervoor dat vernieuwende initiatieven ingang vinden in het werkveld. Een eerste voorbeeld hiervan is een onderzoeksrapport rond geslaagde samenwerkingen tussen kinderdagverblijven en culturele organisaties.

Voor Explo Labo wordt Lasso bijgestaan door de Erasmushogeschool - afdeling Pedagogie van het jonge kind. Na grondige analyse zullen zij de opgedane ervaringen samenvatten in een rapport met concrete aanbevelingen. Het project heeft een looptijd van drie jaar (2022-2025) en wordt mogelijk gemaakt met subsidies van de Vlaamse overheid.

Status
Lopend project
Looptijd
Sinds 2023
Coordinator