Artistiek aan de slag gaan met tieners, dat was de insteek voor het project Try Out Teens. Samen met tal van partners zocht Lasso uit hoe een brug te slaan tussen hoe tieners cultuur (willen) beleven en het bredere culturele veld.

Binnen het project ontwikkelde Lasso het spel BabbelArt samen met de spelexperten van De Aanstokerij. Deze speelse gespreksmethode laat toe om met een groep tieners - en bij uitbreiding andere groepen - in gesprek te gaan over hun artistieke en culturele interesses en ervaringen. Daarnaast zette Lasso in op het begeleiden van samenwerkingstrajecten. Vier van deze trajecten werden gedocumenteerd in het Try Out Teens Magazine. De interviews met de betrokken actoren gaven ook aanleiding tot Try Out Teens Guidelines, een bundeling van richtlijnen over hoe je met tieners kan werken rond artistieke talentontwikkeling. Ook werd een documentaire gemaakt waarin tieners zelf vertellen over hun deelname aan een artistiek traject.

Try Out Teens liep af in juni 2019, het project werd gedocumenteerd in een publicatie. Begin 2020 startte Lasso het project pARTicipe! rond de cultuurparticipatie van tieners en kinderen.

Try Out Teens werd mogelijk gemaakt met subsidies van de Vlaamse overheid.

Status
Afgelopen project
Looptijd
2016-2019
Coordinator