Onze missie

Lasso is het Brussels platform voor cultuurparticipatie. We willen dat kunst en cultuur van en voor iedereen is. Daarom inspireren en versterken we organisaties, door krachten te bundelen over sectoren en gemeenschappen heen. We doen dit vanuit de Brusselse grootstedelijke context.

Onze visie

Als platform voor cultuurparticipatie heeft Lasso een brede visie op cultuur en participatie. Deze begrippen hebben betekenissen en verwachtingen die voor iedereen anders zijn. Daarom bemiddelen we rond cultuur en participatie en dit vanuit de concrete praktijk.

We willen dat kunst en cultuur van en voor iedereen is. Bijgevolg werken we rond een inclusief cultureel aanbod waaraan iedereen gelijkwaardig kan participeren. We willen drempels en vooroordelen wegwerken en ervoor zorgen dat het cultureel aanbod samen beleefd of vormgegeven wordt.

We inspireren en versterken organisaties via netwerking, samenwerking en expertisedeling en streven naar een duurzame verbintenissen.

We bundelen de krachten over sectoren en gemeenschappen heen en betrekken organisaties en instellingen uit de kunsten- en erfgoedsector, socio-cultureel werk, jeugdwerk, onderwijs- en welzijnssector. Binnen deze sectoren wil Lasso zoveel mogelijk professionals en vrijwillige werkkrachten ondersteunen, die voor kinderen, jongeren of volwassenen een sleutelfiguur of gids zijn met betrekking tot participatie aan kunst en cultuur.

We doen dit vanuit de Brusselse grootstedelijke context die divers, meertalig en internationaal is, met grote verschillen tussen arm en rijk. We spelen in op deze uitdagingen en kansen en zoeken het experiment op. We delen onze expertise en die van onze partners en stimuleren zo innovatie en waar nodig ook transitie.

Team

Op de contactpagina vind je al onze gegevens.