Algemene Vergadering en Bestuur

Lasso wordt bestuurd door een Algemene Vergadering en Bestuur, samengesteld uit leden uit de verschillende sectoren die we willen verbinden.

  • Leen De Spiegelaere (voorzitterschap) - Zinneke
  • Valerie Vernimme (bestuur) - Kaaitheater
  • Elie Marechal (bestuur) - FMDO


Leden


Subsidiënten

Lasso wordt structureel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Daarnaast krijgt Lasso regelmatig projectsubsidies van de Vlaamse Overheid.

In het kader van EFRO Brussel ontvangen we ook subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Europese Commissie.


Team

Vind alle info ivm het Lasso team en onze contactgegevens terug.