Lasso werd opgericht in 2006, als deelwerking van het Brussels Kunstenoverleg vzw. In de beginjaren bouwde Lasso vooral bruggen tussen de Brusselse kunstensector en welzijnsorganisaties. Onze focus lag toen op het toeleiden van groepen naar het bestaande kunstenaanbod.

De afgelopen jaren groeide onze werking ook richting andere sectoren zoals het jeugdwerk, de erfgoedsector, het socio-cultureel werk en onderwijs. We bemiddelen rond duurzame samenwerkingen over de grenzen van de sectoren heen. Sinds 2017 is Lasso een aparte vzw.