Lasso werkt met een klein team waardoor we niet zo vaak vacatures hebben (als dat toch het geval is, vind je de vacature in onze nieuwssectie terug). Wel verwelkomen we met plezier stagiairs en vrijwilligers.

Wat bieden we

Als vrijwilliger of stagiair kan je bij Lasso:
  • kennismaken met een veelheid aan Brusselse organisaties uit de culturele sector, het socio-culturele veld, de welzijnssector en de jeugd- en onderwijssectoren
  • ondersteuning bieden bij het organiseren van netwerkactiviteiten of vormingen voor professionals uit bovenstaande sectoren
  • ervaring opdoen in de rol van bemiddelaar bij participatieve projecten rond cultuur
  • de zakelijke, administratieve of communicatiewerking van Lasso ondersteunen
  • je Nederlands of Frans oefenen in een professionele context
  • deel uitmaken van een fijn tweetalig team in een aangename werkomgeving in hartje Brussel


Wie komt in aanmerking?

Studenten uit zeer diverse richtingen kunnen stage lopen bij Lasso. Ook vrijwilligers zijn meer dan welkom. De basisvoorwaarde is een interesse in kunst en cultuur en een open mind om creatief met ons mee te denken.

Wel is het aantal plaatsen beperkt. Vooral stages dienen voldoende op voorhand aangevraagd te worden. Wil je graag stage doen bij Lasso, laat ons dan weten wat je voor Lasso kan betekenen. Weet ons in je mail met je stage-aanvraag te overtuigen van je meerwaarde.

Voor Lasso is diversiteit belangrijk. We waken over gelijke kansen en een gelijkwaardige behandeling en we houden rekening met eventuele specifieke ondersteuningsnoden van medewerkers, vrijwilligers en stagiairs.

Interesse in vrijwilligerswerk of om stage te lopen bij ons? Neem gerust contact op via info@lasso.be.