Lasso werkt met een klein team waardoor we niet zo vaak vacatures hebben (als dat toch het geval is, vind je de vacature in onze nieuwssectie terug). Wel verwelkomen we met plezier stagiairs en vrijwilligers.

Als vrijwilliger of stagiair kan je bij Lasso:

  • kennismaken met een veelheid aan Brusselse organisaties uit de culturele sector, het socio-culturele veld, de welzijnssector en de jeugd- en onderwijssectoren.
  • netwerkactiviteiten of vormingen organiseren voor professionals uit bovenstaande sectoren.
  • meewerken aan participatieve projecten rond cultuur.
  • de zakelijke, communicatie- of administratieve werking van Lasso ondersteunen.
  • je Nederlands of Frans oefenen in een professionele context.
  • deel uitmaken van een fijn tweetalig team in een aangename werkomgeving in hartje Brussel.

Studenten uit zeer diverse richtingen kunnen stage lopen bij Lasso. Ook vrijwilligers zijn meer dan welkom. Belangrijk is wel een interesse in kunst en cultuur en een open mind om creatief met ons mee te denken.

Voor Lasso is diversiteit belangrijk. We waken over gelijke kansen en een gelijkwaardige behandeling en we houden rekening met eventuele specifieke ondersteuningsnoden van medewerkers, vrijwilligers en stagiairs.

Interesse in vrijwilligerswerk of om stage te lopen bij ons? Neem gerust contact op via info@lasso.be.