We ondersteunen onze netwerken met inspirerende activiteiten, innoverende projecten, begeleiding op maat en met documentatie. Ook deze website, onze nieuwsbrieven en onze social media staan allemaal in het teken van expertise-uitwisseling en het ondersteunen van interactie tussen actoren uit onze netwerken.

Activiteiten

Op regelmatige basis organiseren we inspiratiedagen, brainstorms, infosessies, vormingen,... Deze activiteiten zorgen ervoor dat expertise gedeeld wordt en dat professionals en vrijwilligers uit diverse sectoren elkaar leren kennen. Potentiële partners die anders vaak onzichtbaar blijven, komen zo op elkaars radar en reeds gekende contacten worden hernieuwd of verdiept.

In de agenda vind je al onze geplande activiteiten terug.


Projecten

Met onze projecten willen we organisaties uit onze netwerken aanmoedigen om te experimenteren en te innoveren. Lasso begeleidt diverse projecten met tal van partners en zorgt ervoor dat de ervaringen uit de projecten teruggekoppeld worden naar een breder netwerk. Zo ondersteunen we vernieuwing en innovatie met betrekking tot cultuurparticipatie in diverse sectoren.

Ontdek onze projecten.


Begeleiding op maat

Lasso geeft advies aan organisaties en verzamelt heel wat info om netwerking te stimuleren en samenwerking te vergemakkelijken. Zo beschikken we over een uitgebreide contactdatabank om organisaties wegwijs te maken doorheen de sectoren, verzamelen we best practices en helpen we jou graag op weg om jouw project concreet vorm te geven.

Meer info over onze begeleidingsformules.


Communicatie & documentatie

Via onze communicatiekanalen ondersteunen we onze netwerken: deze website, onze nieuwsbrieven en onze social media staan allemaal in het teken van informatie- en expertise-uitwisseling en het ondersteunen van communicatie tussen onze partners. Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrieven.

Ook documenteren we best practices rond samenwerken en geven we publicaties en magazines uit om professionals te inspireren. Ontdek onze documentatie.