We ondersteunen ons netwerk met inspirerende activiteiten, projecten, begeleiding op maat en met documentatie.

Op regelmatige basis organiseren we inspiratiedagen, brainstorms, infosessies, vormingen,... Deze activiteiten zorgen ervoor dat expertise gedeeld wordt en dat professionals en vrijwillige werkkrachten uit diverse sectoren elkaar leren kennen. Je vindt ze terug in de agenda.

Met onze projecten willen we organisaties aanmoedigen om te experimenteren. De opgedane ervaringen worden teruggekoppeld naar het hele netwerk en erbuiten. Zo ondersteunen we innovatie met betrekking tot cultuurparticipatie in diverse sectoren, zowel binnen als buiten Brussel.

Lasso geeft advies aan organisaties en verzamelt info om netwerking te stimuleren en samenwerking te vergemakkelijken. Ook verzamelen we best practices en helpen we actoren op weg om hun project concreet vorm te geven. Meer info over onze begeleidingsformules.

Onze website, nieuwsbrieven en social media staan allemaal in het teken van informatie- en expertise-uitwisseling. Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrieven. Daarnaast documenteren we praktijkverhalen en tips rond samenwerken en geven we sporadisch publicaties uit. Ontdek onze documentatie.