Op deze pagina vind je alle Lasso-publicaties terug.

Publicaties bestellen kan met het formulier onderaan deze pagina. De prijs per publicatie is € 5 (inclusief verzendingskosten) voor organisaties die in België gevestigd zijn. Voor organisaties buiten België wordt een prijs op maat voorgesteld.

Move It Kanal: over cultuur en jongeren in de kanaalzone

2022

Move It Kanal was een tweetalig Brussels stadsproject dat van 2015 tot 2021 liep. Het project had één doel voor ogen: jongeren (10-20 jaar) uit de Brusselse Kanaalzone en de culturele wereld dichter bij elkaar brengen. Aan de hand van praktijkverhalen en quotes wordt teruggeblikt op zes jaar projectwerking.

Daarnaast biedt deze publicatie inspiratie om in grootstedelijke context aan cultuurparticipatie te werken, in de vorm van praktische tips & tricks en verdiepende inzichten.

Cultuurbeleving van jongeren uit de Brusselse Kanaalzone - 2e fase

2021

In 2021 verscheen een tweede Move It Kanal-onderzoeksrapport, over het cultuureducatieve en -participatieve project Les Experts du Petit Manchester (LEDPM 2.0). Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt stilgestaan bij de theorie rond de concepten ‘cultuureducatie’, ‘cultuurparticipatie’ en de drempels tot cultuurparticipatie. In het tweede deel komt de wetenschappelijke aanpak bij LEDPM 2.0 aan bod.

Try Out Teens – magazine & guidelines

2018

Dit magazine brengt vier praktijken in beeld rond artistieke talentontwikkeling bij tieners. Elke praktijk vertrekt vanuit een andere invalshoek (artistieke workshops, een audiovisuele stageweek, een werking in de publieke ruimte,...).

In de bijhorende guidelines vind je een bundeling van richtlijnen over hoe je met tieners kan werken rond artistieke talentontwikkeling.

Cultuurbeleving van jongeren uit de Brusselse Kanaalzone - 1e fase

2017

Van begin 2016 tot midden 2017 voerde de Erasmushogeschool Brussel - Opleiding Sociaal Werk een onderzoek uit, als startpunt van het Move It Kanal-project. Tijdens dit onderzoek werd gepolst naar de cultuurbeleving bij jongeren in de Brusselse Kanaalzone. Deze publicatie bundelt de belangrijkste resultaten van dat onderzoek.

Kunstenaars en de klas – focus Brussel

2016

Kunstenaars en de klas is een hands-on gids voor al wie zijn schouders wil zetten onder een kunstenaarsproject in of met een klas. Een aantal Brusselse praktijkverhalen en sterkhouders vormen de rode draad.

Dankzij een mix van interviews, citaten, overzichten en concrete tips & tricks krijg je snel zicht op mogelijke samenwerkingspartners, financiële hulplijnen en stappen voor concrete actie.

BrusselArt, cultuur op maat van groepen

2015

Deze publicatie werd ontwikkeld op vraag van vormingswerkers uit de socio-culturele sector, welzijnswerkers en leerkrachten uit het volwassenenonderwijs. Het is een bundeling van het Brusselse cultuuraanbod op maat van groepen (kwetsbare) volwassenen.

Naast een overzicht van de culturele instellingen die groepen volwassenen op een warme en inspirerende manier onthalen, bevat het boekje ook praktijkverhalen en concrete informatie over tal van ondersteunende diensten en organisaties.

Try Out magazine

2013

Try Out is er voor Brusselse jeugd- en cultuurwerkers die (nog) beter willen samenwerken. Dit magazine staat vol kleine en grote ideeën, praktische tips en filosofische overwegingen die jeugd- en cultuurwerkers helpen om elkaar beter te verstaan en te vinden als samenwerkingspartners.

Mandje
Prijs
Hoeveelheid
Totaal
Nog geen items toegevoegd
Gegevens
De prijzen op deze pagina hebben betrekking op organisaties in België. Na ontvangst van dit formulier zullen we je contacteren voor een prijs op maat.