De universele verklaring van de rechten van de mens stelt dat éénieder het recht heeft om “vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst …." Toch zijn er heel wat mensen die niet kunnen deelnemen aan het culturele leven in Brussel.

Niet enkel financiële drempels, maar net zo goed andere drempels zoals toegankelijkheid of sociale, inhoudelijke en informatieve drempels zorgen ervoor dat mensen in kwetsbare situaties niet kunnen genieten van het rijke culturele aanbod in Brussel. Samen met tal van partners probeert Lasso deze drempels weg te werken. Zo willen we ervoor zorgen dat elke culturele uitstap of project een positieve ervaring is voor iedereen die eraan deelneemt. Dit doen we door organisaties en instellingen over de sectoren heen bewust te maken van elkaar, met elkaar te verbinden en hen te begeleiden bij een concrete samenwerking.