De universele verklaring van de rechten van de mens stelt dat iedereen het recht heeft om “vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst…" Toch zijn er heel wat mensen die niet kunnen participeren in het culturele Brusselse leven.

Financiële beperkingen en andere obstakels, zoals toegankelijkheid of sociale, inhoudelijke en informatieve drempels, zorgen ervoor dat mensen in kwetsbare situaties niet kunnen genieten van het rijke culturele aanbod in de stad. Samen met tal van partners probeert Lasso deze drempels weg te werken. Zo willen we ervoor zorgen dat elke culturele uitstap of project een positieve ervaring is voor iedereen die eraan deelneemt. Dit doen we door organisaties en instellingen over de sectoren heen bewust te maken van elkaar, met elkaar te verbinden en te begeleiden bij concrete samenwerking.