Je vrije tijd op een leuke en zinvolle manier kunnen vormgeven is een belangrijk element van ieders identiteit. Bovendien zijn kunst en cultuur één van de hoekstenen van het maatschappelijke leven. Maar wat is kunst? En hoe verhoudt dit zich tot de vele culturen in Brussel? Hoe zorgen we ervoor dat het culturele aanbod toegankelijk is voor een zo breed mogelijke groep? En over welk aanbod gaat het dan?

Samen met een breed netwerk van spelers wil Lasso een antwoord formuleren op dit soort vragen. We zorgen voor uitwisseling, netwerking en samenwerking tussen socio-culturele organisaties en de kunst- en erfgoedsector. Zo zetten we mee de schouders onder een toegankelijk(er) en divers(er) cultureel aanbod. Tevens zetten we trajecten op die meer op de lange termijn georiënteerd zijn. Ook hier is maatwerk het credo. We werken bottom-up: op basis van de noden en wensen van de groepsleden, zonder de doelstellingen van de begeleiding uit het oog te verliezen.