pARTicipe! focuste op de cultuurparticipatie van Brusselse kinderen en tieners. Het einddoel was die te versterken, door samenwerkingen op te zetten tussen jeugdwerkingen of (Brede) scholen en culturele organisaties.

Centraal stond een groep kinderen of tieners van een jeugdwerking of (Brede) school. Vanuit hun interesses en leefwereld werkten we een traject op maat uit, waarbij we de groep begeleidden bij het realiseren van hun culturele droom. Tegelijkertijd hielpen we de jeugdwerking of (Brede) school om kunst en cultuur op een duurzame manier een plek te geven binnen hun werking. In deze trajecten mikten we zoveel mogelijk op uitproberen en experimenteren; zo werd elk traject een 'proeftuin'.

De ervaringen uit de verschillende proeftuinen werden gedeeld met een brede groep van jeugdwerkers, leerkrachten en cultuurwerkers. Op basis van de opgedane ervaring in deze proeftuinen ontwikkelden we ook een aantal tools om gelijkaardige processen in de toekomst beter te kunnen ondersteunen.


Het verloop van een proeftuin

 • Stap 1: Ontdekken van culturele en artistieke interesses
  We gingen aan de slag met de speelse gespreksmethode BabbelArt om kennis te maken met de interesses en talenten van de groep. Hieruit volgde een brainstorm over culturele/artistieke ideeën en dromen die de groep wil realiseren.

 • Stap 2: Verfijnen van de ideeën en aanreiken partners
  Samen met de begeleider gingen we op zoek naar mogelijke culturele partners, of stippelden we een cultureel ontdekkingsparcours uit om kennis te maken met een aantal artistieke disciplines en creatieve activiteiten.

 • Stap 3: Uitwerken van een idee
  Er werd één concreet idee gekozen om verder te realiseren. Via workshops, ateliers, uitstappen en ontmoetingen kreeg dit idee vorm. Er werd met de groep ook toegewerkt naar een concreet eindresultaat. Dit kon een toonmoment zijn, een dag dat de groep een organisatie ‘overnam’, een filmpje over hun traject,.… Dit werd gaandeweg bepaald, samen met de groep en de begeleiders.

 • Stap 4: Reflectie, documentatie en evaluatie
  Het traject werd gedocumenteerd in bvb. een artikel, korte video,... en werd ook geëvalueerd met alle betrokkenen. De opgedane inzichten werden zoveel mogelijk gedeeld via onze communicatiekanalen en tijdens onze activiteiten. Zo wilden we andere organisaties inspireren om ook te experimenteren rond kunst en cultuur.


pARTicipe!
liep af in 2022. Het project werd mogelijk gemaakt met subsidies van de Vlaamse overheid.

Status
Afgelopen project
Looptijd
2020-2022
Coordinator