Met het project pARTicipe! wil Lasso de cultuurparticipatie van Brusselse kinderen en tieners versterken. Dat doen we door samenwerkingen op te zetten tussen jeugdwerkingen of (Brede) scholen en culturele organisaties.

Centraal staat een groep kinderen of tieners van een jeugdwerking of (Brede) school. Vanuit hun interesses en leefwereld werken we een traject op maat uit, waarbij we de groep begeleiden bij het realiseren van hun culturele droom. Tegelijkertijd helpen we de jeugdwerking of (Brede) school om kunst en cultuur op een duurzame manier een plek te geven binnen hun werking. In deze trajecten mikken we zoveel mogelijk op uitproberen en experimenteren; zo wordt elk traject een 'proeftuin'.

De ervaringen uit de verschillende proeftuinen worden gedeeld met een brede groep van jeugdwerkers, leerkrachten en cultuurwerkers. Op basis van de opgedane ervaring in deze proeftuinen ontwikkelen we ook een aantal tools om gelijkaardige processen in de toekomst beter te kunnen ondersteunen.


Het verloop van een proeftuin

 • Stap 1: Ontdekken van culturele en artistieke interesses
  We gaan aan de slag met de speelse gespreksmethode BabbelArt om kennis te maken met de interesses en talenten van de groep. Hieruit volgt een brainstorm over culturele/artistieke ideeën en dromen die de groep wil realiseren.

 • Stap 2: Verfijnen van de ideeën en aanreiken partners
  Samen met de begeleider gaan we op zoek naar mogelijke culturele partners, of stippelen we een cultureel ontdekkingsparcours uit om kennis te maken met een aantal artistieke disciplines en creatieve activiteiten.

 • Stap 3: Uitwerken van een idee
  Er wordt één concreet idee gekozen om verder te realiseren. Via workshops, ateliers, uitstappen en ontmoetingen krijgt dit idee vorm. Er wordt met de groep ook toegewerkt naar een concreet eindresultaat. Dit kan een toonmoment zijn, een dag dat de groep een organisatie ‘overneemt’, een filmpje over hun traject,.… Dit wordt gaandeweg bepaald, samen met de groep en de begeleiders.

 • Stap 4: Reflectie, documentatie en evaluatie
  Het traject wordt gedocumenteerd in bvb. een artikel, korte video,... en wordt ook geëvalueerd met alle betrokkenen. De opgedane inzichten worden zoveel mogelijk gedeeld via onze communicatiekanalen en tijdens onze activiteiten. Zo willen we andere organisaties inspireren om ook te experimenteren rond kunst en cultuur.


Het project wordt mogelijk gemaakt met subsidies van de Vlaamse overheid. Wil je graag meewerken aan dit project? Geef dan een seintje aan Marijke.

Status
Lopend project
Looptijd
Sinds 2020
Coordinator