pARTicipe! wil experimenteren met nieuwe manieren om samen te werken rond cultuur. De basis voor het project zijn proeftuinen waarbinnen een groep kinderen of tieners van een jeugdwerking of (brede) school begeleid wordt. Vertrekkende vanuit hun interesses en leefwereld wordt vervolgens gezocht naar een partnerorganisatie in het culturele veld.

Hiervoor wordt ingezet op samenwerking tussen cultuurorganisaties en jeugdwerkingen of (brede) scholen. Zo worden er specifieke tools ontwikkeld om dit soort samenwerkingen te bevorderen en inspiratiedagen georganiseerd om ervaringen en contacten uit te wisselen. Ter inspiratie van het bredere werkveld worden de verworven inzichten en learnings uit de samenwerkingen ook gedocumenteerd.

Het project wordt mogelijk gemaakt met subsidies van de Vlaamse overheid.

Status
lopend project
Looptijd
sinds 2020
Coordinator