Lasso brengt actoren samen die rond cultuurparticipatie werken, en dit uit diverse sectoren waaronder kunsten, erfgoed, onderwijs, welzijn, jeugdwerk en socio-cultureel volwassenenwerk.

We werken voor zoveel mogelijk organisaties uit Brussel en omgeving die betrokken willen worden bij het culturele leven in de stad. We stimuleren samenwerking en expertisedeling over de gemeenschapsgrenzen heen. Zo ontstaat een uitgebreid en divers regionaal netwerk van personen en organisaties, dat sectorgebonden en lokale netwerken overstijgt.

De gedeelde ambitie binnen dit netwerk is het opzetten van meer en duurzame samenwerking tussen organisaties, om zo de cultuurparticipatie van de inwoners te versterken. Voor dit praktijkgerichte netwerk ontwikkelt Lasso projecten rond een bepaald thema of specifieke doelgroep. Deze projecten ontstaan vanuit de noden of wensen van de netwerkpartners. We delen systematisch de kennis en ervaring uit onze projecten met het hele netwerk en erbuiten.

Tijdens projecten komen er vaak nieuwe contacten op onze radar, die op hun beurt weer voor een uitbreiding van ons netwerk zorgen. Jaarlijks bereikt Lasso zo circa 300 organisaties en instellingen uit diverse sectoren. Je ontdekt ze op de pagina Wie we bereiken.