Lasso nieuws

20.06.24

Art Inclusive: vooruitblik najaarsactiviteiten

Op 24 oktober plannen we een Art Inclusive ontmoetingsmoment in de KVS. Daar willen we begeleid(st)ers van groepen uit de welzijnssector en het socio-culturele veld die werken met personen met een beperking en cultuuraanbieders matchen.
Lees meer
18.06.24

Speelmakers: een vorming rond artistiek en creatief spel (0-3)

Hoe maak je de wereld van kinderen (0-3 jaar) speelser via artistieke en creatieve activiteiten? En welke materialen zijn veilig en stimulerend voor baby's en peuters?
Lees meer
03.06.24

pARTy in Kuregem!

Via pARTy wil initiatiefnemer Cultureghem het culturele-artistieke aanbod in de buurt rond de Abattoirs laten aansluiten op de leefwereld van de Anderlechtse jeugd. Dat zal gebeuren met partners uit het jeugdwerk, de welzijnssector en het culturele veld.
Lees meer
25.04.24

Nieuws uit Art Inclusive

Begin maart organiseerden we mee de reflectienamiddag ‘Hoe toegankelijk is theater maken?’, samen met het Kaaitheater en Etcetera, het tijdschrift voor podiumkunsten. Zij presenteerden er een speciaal nummer rond dit thema.
Lees meer
24.04.24

Explo Labo in Schaarbeek en Sint-Joost!

In Schaarbeek en Sint-Joost timmeren we volop aan een netwerk rond cultuur voor de allerjongsten. Binnen dit nagelnieuwe verband werken we proeftuinen uit rond ‘kunstzakjes’, een muzikale 'passagebib’ en artistieke vormingen op maat van de lokale kinderdagverblijven.
Lees meer
23.04.24

Interview: kunst op tienerschool 'Campus Kompas'

Het project ‘Winkel over te nemen/Commerce à remettre’ ontstond met middelen van de VGC-oproep Kunstenaars in de klas.
Lees meer
05.03.24

Nieuw artikel: 'Een verwelkomende ruimte voor de allerjongsten'

Met een nieuwe artikelreeks belichten we innovatieve manieren om kunstzinnig aan de slag te gaan met de allerjongsten. In het eerste artikel komen de Elmer-kinderdagverblijven en het Huis van het Kind in Anderlecht aan bod.
Lees meer
27.02.24

Nieuw artikel: 'Werken met vrijwilligers'

Lasso heeft een team van vaste werknemers maar we doen ook regelmatig beroep op vrijwilligers, zowel sporadisch als structureel.
Lees meer
13.02.24

Wat we leerden uit één jaar Art Inclusive

Art Inclusive is één jaar oud! Een jaar waarin we verschillende proeftuinen begeleidden en heel wat bijleerden. Julie Rodeyns voelde ons aan de tand. Duik in haar artikel vol ervaringen, obstakels en tips!
Lees meer
08.02.24

Nieuw: een publicatie over 'projectwww'

Met projectwww bracht Zinnema een twintigtal partners samen om jongeren te laten proeven van de podiumkunsten, in Brussel en over de gewestgrenzen heen. Het einddoel: hun levendige en kwetsbare verhalen op scène brengen.
Lees meer
01.02.24

Nog een jaar Explo Labo!

Dankzij de Vlaamse Overheid kunnen we Explo Labo ook in 2024 voortzetten. We kijken er alvast naar uit de bestaande lokale netwerken te zien groeien, en ook elders in Brussel beloftevolle werkingen rond de allerjongsten te kunnen ondersteunen!
Lees meer
31.01.24

Nog een jaar Art Inclusive!

Dank aan de VGC: met hun vervolgmiddelen kunnen we ons project Art Inclusive ook in 2024 voortzetten. We kijken alvast uit naar nog meer proeftuinen, nog meer kennisdeling en nog meer cultuurparticipatie van personen met een beperking!
Lees meer
11.01.24

Paspartoe bestaat 10 jaar!

In 2024 bestaat Paspartoe, de pass waarmee je voordelen en kortingen voor vrijetijdsactiviteiten kan verzamelen, tien jaar. Dat wordt onder meer gevierd met een partnerevent in GC De Rinck.
Lees meer
20.12.23

Terugblik inspiratiedag 14/12/23

Op 14 december organiseerden we een activiteit rond inclusie van personen met een fysieke beperking binnen de cultuursector. Samen met onze partner RAB/BKO benaderden we dat thema vanuit verschillende invalshoeken.
Lees meer
06.12.23

Diverser communiceren?

Eind 2021 startten we een traject met Actiris om onze communicatie te screenen op diversiteit. Via een aantal workshops werkten we toen een plan uit dat we stap voor stap aan het uitvoeren zijn.
Lees meer
06.12.23

Terugblik 'Kick-off Explo Labo'

Op 20 november 2023 organiseerden we een inspiratiemoment rond artistiek werken met 0- tot 3-jarigen.
Lees meer
28.11.23

Terugblik sectordag 'Cripping the Space'

Op 16 september werkten we mee aan de 'Cripping the Space'-sectordag. Vragen als 'hoe werk je als kunstenaar of organisatie op duurzame wijze aan toegankelijkheid' en 'waarom is het belangrijk om artistiek werk over handicap te faciliteren' kwamen aan bod.
Lees meer
03.11.23

Een netwerk rond de allerjongsten in Anderlecht

In Anderlecht krijgt een eerste lokaal Explo Labo-netwerk vorm! We bouwen er voort op een bestaand lokaal Gezinsondersteunend Netwerk, waarin een heleboel partners uit diverse sectoren samenwerken om kunst tot bij de allerjongsten te brengen.
Lees meer
25.10.23

Ontdekken en ervaren met Art Inclusive

Binnen Art Inclusive begeleidden we een leefgroep van Atlantis (MFC Horizon), met jongeren met een visuele beperking of autismespectrumstoornis. Samen bezochten we het MIMA, woonden we een relaxed performance bij en gingen we langs bij de Van Gogh-tentoonstelling.
Lees meer
21.09.23

Onderzoek: samenwerken rond kunst en creativiteit in kinderdagverblijven

De afgelopen maanden namen we diepte-interviews af in kinderdagverblijven en culturele organisaties. Deze gesprekken brachten de succesfactoren, drempels en aandachtspunten in kaart voor geslaagde samenwerkingen. Lees het rapport met de conclusies.
Lees meer
05.09.23

Een cultureel parcours voor Hubbie

De eerste Art Inclusive-proeftuin met Hubbie zit erop! In dat kader organiseerde Lasso een reeks activiteiten voor een groep volwassenen met een beperking, in samenspraak met hen en begeleider Yonathan Cattrysse.
Lees meer
05.07.23

Gratis publicatie: Brusselse jongeren en cultuur

Move It Kanal: over cultuur en jongeren in de Brusselse Kanaalzone zit tjokvol inspiratie om binnen een grootstedelijke context aan cultuurparticipatie te werken.
Lees meer
20.06.23

Stageplaats beschikbaar!

Heb je een hart voor kunst en cultuur? Zijn participatie en betrokkenheid belangrijk voor jou? Zie je een meerwaarde in mensen samenbrengen en samenwerkingen opzetten tussen zeer uiteenlopende organisaties en instellingen? Doe dan stage bij Lasso!
Lees meer
08.06.23

Kunst in de crèche?

In deze netwerkfase van Explo Labo leggen we ons oor te luister bij kinderdagverblijven. Hoe loodsen zij cultuur binnen in hun dagelijkse werking? En lopen ze daarbij tegen bepaalde drempels aan?
Lees meer
06.06.23

Art Inclusive op kruissnelheid!

Ons project Art Inclusive draait op volle toeren. Eén van de proeftuinen gebeurt in samenwerking met Hubbie, waar wekelijks een kunstatelier georganiseerd wordt voor een groep volwassenen met een beperking.
Lees meer
22.05.23

Hoe je jongeren écht laat participeren: interview

In aanloop naar Lasso 'Connect & Reflect' interviewden we praktijkwerkers die ervaring hebben met participatief werken en co-creëren (met jongeren). Als eerste komt Sara van TransfoCollect aan het woord.
Lees meer
09.05.23

Vrijwilliger in de kijker: Dirk

Dirk werkt sinds 2022 als vrijwilliger bij Lasso. Hij verzorgt de technische assistentie bij onze activiteiten en ondersteunt ons ook administratief, in de aanloop naar een event. We leerden Dirk kennen via Begeleid Werken, een onderdeel van Hubbie dat vrijwilligers op basis van hun interesses aan organisaties koppelt. Bedankt voor de hulp, Dirk!
Lees meer
03.05.23

Terugblik infosessie Art Inclusive

In maart organiseerden we een infosessie rond inclusie in de kunst- en cultuursector.
Lees meer
13.04.23

Inlezen over inclusie

Op deze website vind je een schat aan leesvoer rond inclusie van personen met een beperking. Dat gaat van interviews met publiekswerkers tot praktijkverhalen, handige tools, tips... Duik in de artikels!
Lees meer
11.04.23

BruKet: vrije tijd voor elke jongere

Het project BruKet wil een brug slaan tussen jongeren in de jeugdhulp en vrije tijd. Iedereen heeft immers recht op vrije tijd, maar voor jongeren in een voorziening of leefgroep is dat niet altijd vanzelfsprekend.
Lees meer
04.04.23

Praktijkwerker aan het woord: Charlotte

Als projectcoördinator bij Jeugd en Muziek Brussel heeft Charlotte behoorlijk wat ervaring met participatief werken met jongeren. In haar interview legt ze uit hoe ze aan co-creatie doet met muziek.
Lees meer
23.03.23

Ontdek het resultaat van projectwww!

Binnen projectwww werkten jongeren uit verschillende regio's en scholen een dans-/theatervoorstelling uit. Vanuit hun eigen leefwereld gingen ze aan de slag met thema's die hen nauw aan het hart liggen, zoals identiteit, racisme, je ergens thuis voelen, trauma, mentale gezondheid,... Nu presenteren ze het eindresultaat tijdens drie avondvoorstellingen:
Lees meer
20.03.23

Eindrapport pARTicipe!

pARTicipe!, ons project om de cultuurparticipatie van Brusselse kinderen en tieners te versterken, liep van 2020 tot 2022. Recent legden we de laatste hand aan een afsluitend rapport.
Lees meer
15.03.23

Explo Labo: een nieuw project voor de allerjongsten!

Recent startte Explo Labo, een nieuw Lasso-project rond cultuur en creativiteit voor baby's en peuters van nul tot drie.
Lees meer
14.03.23

Jaarverslag 2022

We legden onlangs de laatste hand aan ons jaarverslag. Hieronder enkele cijfers:
Lees meer
01.03.23

Inspiratiemoment 'Digi-Tales of Inclusivity' 27/03/23

Tijdens de pandemie werd het culturele aanbod toegankelijker. Men bekeek voorstellingen thuis in de zetel, bezocht musea aan de keukentafel, woonde workshops bij via Zoom... Maar wat is er sinds de heropening van de sector gebeurd met die digitale oplossingen?
Lees meer
21.02.23

Art Inclusive | Infosessie: inclusie in de kunst- en cultuursector

Volgende maand organiseren we een infosessie voor publiekswerkers van kunst- en cultuurhuizen, met het doel instrumenten aan te reiken om hun werking inclusiever te maken.
Lees meer
26.01.23

Enquête: digitaal publiek in de culturele sector

Het Brussels Kunstenoverleg onderzoekt hoe de Brusselse cultuursector aan digitale publiekswerking doet. Daarvoor werd een vragenlijst opgesteld met de naam "Digi-Tales of Inclusivity".
Lees meer
24.01.23

pARTicipe! | Wat we leerden uit drie jaar projectwerking

Marijke en Beatriz, onze pARTicipe!-medewerksters, kijken terug op de drie jaar waarin het project liep. In het interview lees je hun inzichten en ervaringen op gebied van participatief werken met jonge doelgroepen.
Lees meer
24.01.23

Middelen voor projecten met volwassenen

Heb je een (idee voor een) project met groepen volwassenen, maar zoek je nog middelen? Neem dan een kijkje in onze 'Wegwijzer betaalbaarheid volwassenen'. Je vindt er een resem subsidies en aanknopingspunten om jouw cultuurproject te realiseren!
Lees meer
16.01.23

Nieuw project: Art Inclusive

Een nieuw jaar, een nieuw project! Binnenkort gaan we van start met Art Inclusive, een project om de cultuurparticipatie te stimuleren van mensen met een beperking.
Lees meer
10.01.23

Leer BabbelArt Impro kennen!

In februari organiseren we speciale vormingen rond BabbelArt Impro, ons geïllustreerd kaartspel dat de creativiteit stimuleert.
Lees meer
20.12.22

Foto's inspiratiemoment pARTicipe!

Begin december organiseerden we een afsluitend inspiratiemoment in het ABC-huis. Tijdens een cultuurparcours kon je er het aanbod voor kinderen en tieners ontdekken van een aantal Brusselse kunstenaars en cultuuraanbieders.
Lees meer
06.12.22

Een nieuw jaar Projectwww

Projectwww, het danstheaterproject van Zinnema met gemeenschaps- en culturele centra uit Brussel en de rand, maakt zich op voor een nieuw seizoen.
Lees meer
29.11.22

Nieuwe tool: BabbelArt Impro

Zonet werden de BabbelArt Impro-sets geleverd! Met deze nieuwe tool maakt iedereen vanaf zeven jaar kennis met kunst en cultuur.
Lees meer
24.11.22

Nieuw project: BruKet

BruKet wil de drempels te verkleinen die kinderen en jongeren binnen de jeugdhulp ervaren als het over vrije tijd gaat. Want vrije tijd versterkt hun kansen: anderen ontmoeten en samen spelen helpt bij de zelfontwikkeling en verruimt de sociale vaardigheden.
Lees meer
18.11.22

Vorming op verplaatsing

Vorige week gaven we een vorming rond het thema ‘Netwerking’, op uitnodiging van Muntpunt en VGC Paspartoe. Het werd een boeiende voormiddag vol uitwisseling over hoe je beter mensen in armoede kan bereiken.
Lees meer
16.11.22

Inzetten op interculturaliteit: een gemeenschapscentrum onder de loep!

GC Nekkersdal is al jaren actief in Brussel. Maar weerspiegelen het publiek en de mensen die er werken ook de Brusselse diversiteit? Centrumverantwoordelijke Dorien legt uit hoe ze, met de hulp van LEVL, aan een diverser huis bouwt.
Lees meer
16.11.22

Ontdek het culturele voorjaar voor kinderen en tieners!

Nog enkele weken en het is zover: ons inspiratiemoment voor iedereen die participatief rond kunst en cultuur werkt met kinderen of tieners!
Lees meer
27.09.22

Inspirerend artikel: het Atheneum Brussel haalt een kunstenaar in de klas

Via de VGC-oproep Kunstenaars in de klas kwam vorig schooljaar een project tot stand tussen schrijver Arno Boey, het Atheneum Brussel en literatuurhuis Passa Porta. Vier maanden lang werd gewerkt rond meertaligheid en creatief schrijven.
Lees meer
13.09.22

In gesprek over creatieve kansen en talentontwikkeling

Aan de start van de zomer organiseerden we een panelgesprek over cultuurparticipatie in het Brussel van nu en morgen. Daarvoor schoven Nabil Atchakhou, Seppe Baeyens, Audrey Leboutte en Stéphanie Masuy rond de tafel.
Lees meer
09.09.22

Een inspiratiedag voor wie participatief rond cultuur werkt met kinderen en tieners

Op 8 december organiseren we een activiteit in het kader van pARTicipe!, ons project rond de cultuurparticipatie van Brusselse kinderen en tieners. Leerkrachten, jeugd- en cultuurwerkers, begeleiders... iedereen is welkom!
Lees meer
06.09.22

Een nieuw seizoen!

Blijf je graag op de hoogte van wat we allemaal op stapel hebben staan? Schrijf dan in op onze nieuwsbrieven. Zo ontvang je informatie over onze projecten, events, vormingen en nieuwe tools!
Lees meer
03.08.22

6 tips voor een participatief creatieproces

We bundelden onze belangrijkste inzichten na afloop van Tactile Talk, het kunstproject rond contact maken zonder woorden.
Lees meer
14.07.22

pARTicipe! | Een inspraakinstrument voor kids van 7-10!

Het wordt een tweetalig (NL/FR) instrument waarmee ze de wereld van kunst en cultuur in hun eigen omgeving leren herkennen, en er spelenderwijs mee aan de slag kunnen gaan.
Lees meer
13.07.22

Zomersluiting

Onze kantoren zullen gesloten zijn van 5 tot en met 21 augustus. Prettige vakantie!
Lees meer
07.07.22

BrusselArt | Een zomerprogrammatie voor Cultureghem!

Op 13 april waren we te gast bij het Comité Culturel Curegehem. Deze groep vrijwilligers stelt onder meer de zomerprogrammatie samen van de Cultureghem-site.
Lees meer
04.07.22

Lasso verhuist

Omwille van renovatiewerken aan het Kaaitheater zoeken we tijdelijk andere oorden op.
Lees meer
21.06.22

Inspirerend artikel: de Cardijnschool haalt een kunstenaar in de klas

De VGC-projectoproep Kunstenaars in de klas werd vanaf het najaar 2021 concreet. Verschillende secundaire scholen en kunstenaars dienden samen een dossier in en een resem projecten gingen van start.
Lees meer
15.06.22

pARTicipe! | 'IBO Nekkersdal' ontdekt de wereld van Street art

Binnen pARTicipe!, ons project rond de cultuurparticipatie van kinderen en tieners, gingen we een samenwerking aan met IBO Nekkersdal.
Lees meer
14.06.22

Diversiteitsplan Lasso krijgt een vervolg

In 2020 behaalden we het diversiteitslabel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarvoor stelden we een diversiteitsplan op waarvan de uitvoering nog steeds nazindert in onze organisatie.
Lees meer
31.05.22

Interview | Patrick van ‘Jeugd en Muziek Brussel’

Jeugd en Muziek versterkt de talenten van de Brusselse jeugd vanuit muziek en geluidskunst.
Lees meer
13.05.22

BrusselArt | 'Het Anker' gaat op culturele ontdekking

"Hoe kunnen we onze culturele activiteiten meer en beter inbedden in onze werking?" Dat was de vraag waarmee Lasso aan de slag ging bij lokaal dienstencentrum Het Anker.
Lees meer
27.04.22

Netwerkmoment Lasso 'Connect & Reflect' - 14 juni 2022

Lasso Connect & Reflect is een tweetalig netwerkmoment over cultuurparticipatie in het Brussel van nu en morgen.
Lees meer
30.03.22

Inspirerend artikel: Experimenteren met geluid

In leefgroep ‘Benjamin’ van Minor-Ndako verblijven kinderen (0-12) die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Twee kunstenaars werkten er een week lang rond het thema ‘aanraking en geluid’.
Lees meer
23.03.22

Inspirerend artikel: Livestreams voor senioren

Senioren hebben net als iedereen recht op kwaliteitsvolle cultuur. Maar hoe zorg je daarvoor binnen de realiteit van een woonzorgcentrum?
Lees meer
15.03.22

Bestel tijdelijk gratis Lasso-publicaties!

Nu de lente zich aandient houden wij een jaarlijkse schoonmaak in onze stock.
Lees meer
09.03.22

Interview | Liselotte van ‘JES’

Liselotte is directeur van jeugdorganisatie JES Brussels. De afgelopen jaren zag ze heel wat veranderen in het jeugdwerk en in de stad. In het interview lees je hoe zij de evoluties ervaren heeft.
Lees meer
28.02.22

'Projectwww' onder de loep

Projectwww is een project van Zinnema in samenwerking met verschillende gemeenschaps- en culturele centra. Binnen het project werken jongeren tussen 15 en 19 jaar, afkomstig uit Brussel en Vlaams-Brabant, samen een danstheatervoorstelling uit.
Lees meer
25.02.22

Inzetten op interculturaliteit: interview

Aimée en Nooshin van LEVL begeleiden organisaties bij trajecten rond inclusie en intercultaraliteit. In hun interview lees je hoe ze te werk gaan.
Lees meer
14.02.22

Inspirerend artikel: Cultuur voor gevangenen

De Rode Antraciet zet sport- en cultuurprojecten op in gevangenissen. Zo werken ze aan maximale interactie tussen gevangenen en de buitenwereld.
Lees meer
08.02.22

Bestel de publicatie over het Move It Kanal-project!

Move It Kanal liep van 2015 tot eind 2021 en zette in op de cultuurparticipatie van jongeren uit de Brusselse Kanaalzone.
Lees meer
02.02.22

Nog een jaar 'pARTicipe!'

Dankzij subsidies van de Vlaamse Overheid - Polsslag Brussel doen we ook in 2022 voort met pARTicipe!.
Lees meer
24.01.22

Interview | Lasso's verleden en toekomst

Recent publiceerden we ons strategisch meerjarenplan voor de komende jaren. Dat bleek een goed moment om ook eens terug te kijken naar de afgelopen 15 jaren, sinds het ontstaan van Lasso vzw.
Lees meer
19.01.22

Bye bye Move It Kanal

Na zes jaar loopt Move It Kanal stilaan af.
Lees meer
11.01.22

Beleidsplan Lasso 2022-2025

Het afgelopen jaar schreven we hard aan een nieuw beleidsplan, waarin we onze werklijnen uittekenden voor de periode 2022-2025.
Lees meer
16.12.21

Move It Kanal | Aftermovie inspiratiedag 16 nov 2021

En zo ging het eraan toe op onze Move It Kanal inspiratiedag…
Lees meer
30.11.21

Buurtscan: bouw zelf je netwerk uit!

Een buurtscan is een visueel overzicht van mogelijke partners in je omgeving.
Lees meer
18.11.21

Wat gebeurt er als tieners aan de slag gaan met textiel?

Binnen pARTicipe! gingen de leerlingen van basisschool De Muziekladder aan de slag met textiel. Ze tonen hun creaties in een filmpje.
Lees meer
08.11.21

Move It Kanal inspiratiedag: uitwisselen en bijleren

Op dinsdag 16 november vind je ons op een symbolische locatie: het Huis van Culturen en Sociale Samenhang in Molenbeek waar Move It Kanal gelanceerd werd.
Lees meer
04.11.21

Op cultuurpad met Hubbie!

Hubbie vzw ondersteunt mensen met een beperking. Dit jaar ging de organisatie een samenwerking aan in het kader van BrusselArt, waarbij we samen een cultureel parcours uitstippelden.
Lees meer
27.10.21

BabbelArt krijgt een Junior-versie!

Het wordt een speelse tool voor kinderen tussen 7 en 10 jaar om, binnen een grootstedelijke context, de wereld van kunst en cultuur te verkennen.
Lees meer
20.10.21

Een docufilmpje over een pARTicipe!-proeftuin

Wat gebeurt er als je tieners zelf laat kiezen hoe ze cultuur willen beleven?
Lees meer
13.10.21

Labo OMTA: kunst in Kuregem

Met Labo OMTA wil Cultureghem de Abattoir-site in Anderlecht omtoveren tot een ontmoetingsplek voor kunsten. De bekende markthal zal dan afwisselend dienst doen als concertzaal, openluchtcinema, theaterzaal,...
Lees meer
29.09.21

Inspirerend verhaal: 'Graffiti op de schoolmuren'

CEFA Anderlecht (Centre d'Éducation et de Formation en Alternance) is een centrum voor alternerend leren, waar leerlingen hun tijd verdelen tussen de schoolbanken en ervaring opdoen in het werkveld.
Lees meer
07.09.21

Ouderen op ontdekking met BrusselArt XL

Dankzij de steun van Stad Brussel lanceert Lasso BrusselArt XL, een project om de cultuurparticipatie van Brusselse ouderen te versterken.
Lees meer
26.08.21

Inspirerend verhaal: 'De Muziekladder krijgt een make-over'

De Muziekladder, een muzische basisschool in Schaarbeek, stapte begin dit jaar mee in een pARTicipe!-proeftuin.
Lees meer
20.08.21

Vorming op maat van jouw werking

Je kan bij Lasso terecht voor individueel advies, maar ook voor vorming en begeleiding. In dat kader lanceren we twee nieuwe vormingsformules.
Lees meer
27.07.21

Naar een toegankelijke Lasso-site met Anysurfer

Onze nieuwe website staat inmiddels een tijdje online. Maar legden we al uit hoe we die zo inclusief mogelijk maakten?
Lees meer
19.07.21

Coronaview #5: een interview met Ludo van Brede School Nieuwland

De afgelopen maanden interviewden we enkele praktijkwerkers uit ons netwerk. We wilden weten hoe zij omgaan met de veranderingen die corona teweegbracht, hoe ze contact houden met hun doelgroepen, hoe ze de toekomst zien...
Lees meer
01.07.21

Het tweede Move It Kanal-onderzoeksrapport staat online!

In 2017 verscheen een eerste rapport met de bevindingen van een onderzoek naar de cultuurbeleving van jongeren in de Brusselse Kanaalzone. De Erasmushogeschool – Opleiding Sociaal werk presenteert nu een tweede onderzoeksrapport over het cultuureducatieve en -participatieve project Les Experts du Petit Manchester (LEDPM 2.0).
Lees meer
21.06.21

Coronaview #4: een interview met Giulia van Labolobo

Giulia werkt bij Labolobo, een vzw met een intergenerationele werking. Als coördinatrice staat ze heel dicht bij senioren, een groep waar de afgelopen maanden veel over gesproken maar zelden naar geluisterd werd.
Lees meer
21.06.21

Terugblik: inspiratiemoment 'pARTicipe!'

Twee weken geleden mochten we meer dan 40 deelnemers verwelkomen voor pARTicipe!, ons inspiratiemoment over participatief samenwerken rond jeugd en cultuur.
Lees meer
02.06.21

Move It Kanal als 'good practice' voor buurtwerking

Op 10 juni 2021 organiseert Lasso pARTicipe!, een online inspiratiemoment voor professionals uit het jeugdwerk en de onderwijs- en cultuursector. Tijdens de activiteit neem je deel aan interactieve workshops over hoe je participatief kan samenwerken rond cultuur.
Lees meer
18.05.21

10/06/21: online inspiratiemoment over participatief samenwerken rond cultuur

Op 10 juni organiseert Lasso pARTicipe!, een activiteit op maat van professionals uit jeugdwerk, onderwijs en cultuur.
Lees meer
12.05.21

Coronaview #3: een interview met Janne & Frie van het Joods Museum

De afgelopen maanden interviewden we enkele praktijkwerkers uit ons netwerk. We wilden weten hoe zij omgaan met de veranderingen die corona teweegbracht, hoe ze contact houden met hun doelgroepen, hoe ze de toekomst zien...
Lees meer
05.05.21

Terugblik: inspiratiesessie 28 april

Op 28 april vond onze sessie plaats rond processen om te co-creëren met jongeren. Annick Abessolo, leerkracht Nederlands in de middelbare school Institut De Mot-Couvreur, beet de spits af.
Lees meer
28.04.21

BrusselArt | Een cultureel ontdekkingsparcours voor een groep mensen met een beperking

Elke vrijdag organiseert Hubbie (een fusie van Begeleid Wonen Brussel en De Lork) een atelier voor een groep mensen met een beperking.
Lees meer
27.04.21

Subsidies voor kunstprojecten in het secundair

Kunstenaars in de klas is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, specifiek voor kunstenaars, kunstcollectieven en kunstinstellingen om aan de slag te gaan in het Brussels secundair onderwijs.
Lees meer
21.04.21

6 tips voor het organiseren van een participatief jongerenevent

Binnen Move It Kanal organiseerden we begin maart een interactieve sessie. Daarbij stond één vraag centraal: hoe laat je jongeren participatief aan de slag gaan tijdens jongerenfestivals en andere culturele activiteiten?
Lees meer
20.04.21

Anysurfer bekroont Lasso-website met toegankelijkheidslabel

Sinds eind maart zijn we de trotse eigenaars van het Anysurfer-label (scroll maar eens naar onderen op deze pagina)!
Lees meer
12.04.21

BabbelArt Online: 'Train-the-Trainer'-vorming op 4 mei

Online een gesprek aangaan met je klas of groep, en zo elkaars culturele interesses en talenten leren kennen? Dat kan met BabbelArt Online! Op 4 mei (10u-11u30) lanceren we onze nieuwe online game met een ‘Train-the-Trainer’-vorming.
Lees meer
06.04.21

Lasso blijft werken aan diversiteit

In 2020 ontving Lasso het diversiteitslabel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat gebeurde na een twee jaar durend diversiteitsplan onder de deskundige begeleiding van Actiris.
Lees meer
31.03.21

Move It Kanal-sessie: co-creëren met jongeren

Op 28 april nodigt Lasso/Move It Kanal twee sprekers uit om te vertellen hoe zij co-creëren met jongeren. Want jongeren inspraak geven hoeft niet altijd veel voeten in de aarde te hebben, het kan al op best laagdrempelige wijze! Volg de link voor meer info en inschrijven.
Lees meer
29.03.21

7 tips voor talentontwikkeling bij tieners

Kinderen/jongeren tussen 10 en 16 jaar krijgen niet zelden het etiket ‘moeilijke doelgroep’ opgeplakt. Worstelend met zichzelf en met de wereld, vallen ze qua aanbod vaak tussen de mazen van het net. Toch is de puberteit een ongelooflijk boeiende leeftijd, waarbij soms enthousiast, soms onzeker, gezocht en ontdekt wordt. Daarom bundelden we zeven tips om talentontwikkeling bij tieners te stimuleren.
Lees meer
25.03.21

Terugblik: interactieve vormingen voor Brusselse praktijkwerkers

Eind februari organiseerde de cultuurdienst van de gemeente Anderlecht een inspiratiemoment voor onderwijs- en vrijetijdsprofessionals. Lasso werd uitgenodigd voor een online sessie waarbij we inzoomden op twee praktijkverhalen: een proeftuin rond ‘vlogging’ (pARTicipe!) en een improvisatietraject van het Ursulineninstituut (Move It Kanal).
Lees meer
23.03.21

Geännuleerd: Fourage (23 april 2020)

Normaal zou Lasso op 23 april een BabbelArt-training organiseren tijdens Fourage, het jaarlijkse vormingsmoment van De Ambrassade.
Lees meer
09.03.21

Inspirerend verhaal: 'De Reporters van jeugdwerking Chambéry maken een strip'

Het project pARTicipe! wil de cultuurparticipatie van Brusselse kinderen en tieners versterken. Daarvoor starten we experimentele samenwerkingen op tussen cultuurorganisaties en jeugdwerkingen of (brede) scholen.
Lees meer
08.03.21

Projectwww wordt uitgesteld naar het najaar

Binnenskamers repeteren met 20 à 30 jongeren, een groots toonmoment voor ieders familie en vrienden... de huidige context laat niet toe om Projectwww uit te rollen zoals het hoort.
Lees meer
17.02.21

Coronaview #2: een interview met Ruben, tienerwerker bij de Jeugddienst Sint-Gillis

In de zomer van 2020, tussen twee lockdowns in, hielden we de vinger aan de pols van enkele praktijkwerkers. We wilden weten hoe zij de coronacrisis en bijhorende maatregelen en veranderingen, obstakels en opportuniteiten beleefden.
Lees meer
15.02.21

Move It Kanal-sessie: festivals en activiteiten voor jongeren

Op donderdag 4 maart 2021 organiseert Lasso een interactieve Move It Kanal-sessie. Daarbij staat volgende vraag centraal: “Hoe kan je jongeren participatief aan de slag laten gaan tijdens jongerenfestivals en andere culturele activiteiten?”
Lees meer
09.02.21

BabbelArt, binnenkort ook online!

De gespreksmethode BabbelArt krijgt een digitale versie, die net als de offline variant ontwikkeld wordt door De Aanstokerij.
Lees meer
03.02.21

Methodieken voor een interactieve digitale sessie

Hoe houd je mensen 1,5u lang geboeid achter hun scherm?
Lees meer
01.02.21

Een buurtscan voor de Move It Kanal-partners!

Om een beter zicht te krijgen op mogelijke partners in de omgeving, ontwikkelden we een ‘buurtscan’ voor CEFA. Op dit visuele overzicht verzamelden we jeugdhuizen en culturele of interessante plekken, ter inspiratie voor toekomstige samenwerkingen.
Lees meer
25.01.21

pARTicipe! gaat een tweede jaar in

Goed nieuws: na een positief advies van de Vlaamse Overheid kunnen we een tweede pARTicipe!-projectjaar opstarten!
Lees meer
19.01.21

Coronaview #1: een interview met Tine, Audience Engagement Manager bij BOZAR

In de zomermaanden, tussen twee lockdowns in, interviewden we enkele praktijkwerkers uit ons netwerk. We wilden weten hoe zij omgingen met de veranderingen die corona teweegbracht, hoe ze contact hielden met hun doelgroepen, hoe ze de toekomst zagen...
Lees meer
12.01.21

Lasso wenst je een jaar vol cultuur toe!

Blijf je graag op de hoogte? Schrijf dan in op onze vernieuwde nieuwsbrieven.
Lees meer
06.01.21

Vacature: Onderzoeksmedewerker ‘Move It Kanal’ (bij Erasmushogeschool Brussel)

Het project Move It Kanal wordt wetenschappelijk ondersteund door de Erasmushogeschool Brussel - afdeling Sociaal Werk. In dit kader is de EHB op zoek naar een nieuwe onderzoeksmedewerker.
Lees meer
06.01.21

Inspirerend verhaal: 'Groenten, fruit... en kunst'

Terwijl de coronacrisis mensen isoleert en sociale breuklijnen versterkt, lanceerde Cultureghem een project om kunstenaars te ondersteunen en troost te bieden aan mensen in nood. Ze vulden hun voedselpakketten aan met een kunstwerk en verschaffen zo voeding voor lichaam én geest. Lees het artikel.
Lees meer
04.01.21

Culturele activiteiten voor groepen volwassenen: voorjaar 2021

Frisse ideeën, nieuwe vormen van cultuurbeleving... In deze bijzondere tijden blijft het bruisen bij de culturele instellingen. Eén ding is duidelijk: Brussel laat zich niet uit het lood slaan door het coronavirus! We maakten een overzicht van culturele tips voor het voorjaar van 2021, speciaal op maat van groepen volwassenen.
Lees meer
21.12.20

Een fysieke goodiebag van een digitale cultuurmarkt!

In het najaar organiseren we traditiegetrouw onze BrusselArt Toernee, een cultuurmarkt voor begeleiders van groepen volwassenen. Zij kunnen er het aanbod van Brusselse culturele organisaties ontdekken en zo inspiratie opdoen voor activiteiten en uitstappen.
Lees meer
08.12.20

Publicatie: Stappen naar inclusie

Stappen naar inclusie is een publicatie vol tips en aandachtspunten rond inclusie. Het boekje werd ontwikkeld door Groep Intro, die samen met Brusselse partnerorganisaties - waaronder Lasso - werk willen maken van een inclusief vrijetijdsaanbod.
Lees meer
26.11.20

Nieuwsbrief ‘Focus: Volwassenen & cultuur’

Binnenkort sturen we onze eerste nieuwsbrief ‘Focus: Volwassenen & cultuur’ uit, boordevol inspiratie om met je groep aan de slag te gaan met cultuur. Geïnteresseerd? Schrijf je in via het formulier hierboven!
Lees meer
24.11.20

Een kennismaking met BabbelArt in tijden van social distancing?

Tuurlijk kan dat!
Lees meer
05.11.20

Tips voor een virtueel traject met tieners

In tijden van social distancing legden jeugdwerkster Johanna en videokunstenaar Thierry een virtueel traject af met een groepje tieners. Ze bundelden zes tips om er een online succes van te maken.
Lees meer
15.10.20

BrusselArt Toernee Digitaal

Op donderdag 10 december organiseert Lasso opnieuw de BrusselArt Toernee: een cultuurmarkt met inspirerende presentaties, deze keer in een digitale versie!
Lees meer
05.10.20

Lasso behaalt het diversiteitslabel van het Brussels Gewest!

In 2018 stelde Lasso, samen met Actiris, een diversiteitsplan op om het personeelsbeleid meer te diversifiëren.
Lees meer
23.09.20

Online Inspiratiesessies

Traditioneel organiseren we in het najaar een Move It Kanal-Inspiratiedag. Dit jaar pakken we het, om gekende redenen, iets anders aan.
Lees meer
23.09.20

Wegwijzer coronaregelgeving

Iets organiseren in coronatijden roept heel wat vragen op. Daarom maakten we een handige wegwijzer boordevol adviezen, draaiboeken en maatregelen per sector.
Lees meer
16.09.20

Welkom op onze nieuwe website!

Een korte rondleiding:
Lees meer
08.09.20

BabbelArt is Corona-proof!

Voortaan kan je op Corona-proof wijze BabbelArt spelen met je groep of klas. We beschikken immers over een aantal uitleenexemplaren met geplastificeerde spelmaterialen: die zijn makkelijk te ontsmetten, waardoor je in alle veiligheid BabbelArt speelt.
Lees meer
27.08.20

Pers: Cultuur democratiseren in Molenbeek (L’Echo 12/08/20)

De krant L’Echo trok onlangs naar Molenbeek, om te kijken hoe er daar rond cultuurparticipatie wordt gewerkt. Dat resulteerde in een boeiend artikel over actie-theater, co-working spaces en verkenningstours voor politieagenten.
Lees meer
14.07.20

#Culturavirus: digitale inspiratie!

Online opera, een doe-het-zelf speelgoedcatalogus, foto challenges,... Onder de noemer #culturavirus maakten we een overzicht van digitale tips op maat van jeugdwerkers & leerkrachten en bundelden we inspiratie voor groepsbegeleiders van volwassenen.
Lees meer
07.07.20

Lasso blijft bereikbaar deze zomer

Wegens werken in ons kantoorgebouw zijn we echter niet altijd bereikbaar per telefoon. Je bereikt ons het snelst per mail, via info@lasso.be.
Lees meer
29.06.20

Lasso ondersteunt de Brusselse kunstensector!

Heel wat Brusselse kunstenorganisaties willen deze zomer en dit najaar – indien mogelijk – inzetten op kleinschalige projecten; in de eigen gebouwen, op nieuwe locaties of buiten. Social distancing zorgt bovendien voor de publiekswerking voor extra uitdagingen; zeker als het gaat over werken met groepen.
Lees meer
18.06.20

Inspirerend verhaal: 'Digitaal netwerken op Re-CONNECT2020'

De data 20-22 maart stonden al maandenlang omcirkeld in onze agenda’s. Dan zou in Brussel CONNECT2020 plaatsvinden, een internationale bijeenkomst rond ‘Empowerment van jongeren in amateurkunsten'. Corona gooide de plannen echter overhoop, waardoor de collega's van AMATEO op zoek moesten naar een digitaal alternatief.
Lees meer
18.06.20

Inspirerend verhaal: 'Chambery goes vlogging'

Enkele maanden geleden startten we met pARTicipe!, een project om de cultuurparticipatie van Brusselse kinderen en tieners te versterken. Dat gebeurt binnen proeftuinen: experimentele samenwerkingen tussen cultuurorganisaties en jeugdwerkingen of (brede) scholen.
Lees meer
18.06.20

Inspirerend verhaal: 'Impro in de huiskamer'

Beeld je in: je bent leerkracht en probeert jouw zesdejaars te overtuigen om mee te doen aan een improvisatie-show. Op een vrijdagavond, buiten de schoolmuren, helemaal alleen op een podium. Het kost bloed, zweet en tranen, maar uiteindelijk slaag je in je opzet.
Lees meer
04.06.20

Superdiversiteit: belangrijker dan ooit

We geven je graag wat verdiepende lectuur mee over diversiteit, racisme en dekolonisatie.
Lees meer
27.05.20

Lasso-activiteiten in 2020

Om gekende redenen waren er dit voorjaar minder Lasso-activiteiten dan we voorzien hadden. Wel zijn we bijzonder trots dat we als partner konden meestappen in de internationale RE-CONNECT2020 conferentie (zie hierboven).
Lees meer
14.05.20

Netwerkpartner in Corona-tijd: Kuumba

In december 2019 was Lasso te gast in Kuumba voor de BrusselArt Toernée. Vandaag zetten we hen graag eens in de kijker. In dit filmpje vertelt Aline Nyirahumure, coördinator van Kuumba vzw, het Vlaams-Afrikaans huis, hoe ze de Coronacrisis beleeft en wat het voor Kuumba betekent.
Lees meer
23.04.20

Partnerproject | Danstheater uit Brussel en de Vlaamse Rand

Binnen projectwww gaan jongeren (15-19 jaar) uit Brussel en Vlaams-Brabant samen een danstheatervoorstelling uitwerken. Het project gaat uit van Zinnema, i.s.m. Lasso en verschillende gemeenschaps- en culturele centra.
Lees meer
24.03.20

Lasso blijft bereikbaar!

Ook in Corona-tijden blijft Lasso bruggen bouwen tussen cultuur, welzijn en het socio-culturele veld in Brussel. Zo kunnen we elkaar inspireren en vinden voor boeiende samenwerkingen.
Lees meer
19.03.20

'Move It Kanal' project update: Op stap met Try-Out

Try-Out, een project van Alba en Tonuso, biedt alternatieve dagbesteding aan jongeren die niet meer aansluiten bij het reguliere onderwijs. Sinds 2018 ondersteunt Lasso/Move It KanalMove It Kanal het culturele luik van dit project, waarbij de jongeren het Brusselse culturele aanbod en hun eigen artistieke talenten verkennen.
Lees meer
19.03.20

'Move It Kanal' project update: Festivaleke 'Gratin de cultures'

Sinds kort heeft Lasso/Move It Kanal een samenwerking met CEFA Anderlecht, een centrum voor alternerend leren. Jaarlijks organiseert CEFA Anderlecht haar Festivaleke ‘Gratin de cultures’, een festival binnen de schoolmuren dat inmiddels aan de elfde editie zit. Speciaal voor het Festivaleke maakten de leerlingen, die maar twee dagen per week op school doorbrengen, eigen creaties, kunstwerken, voorstellingen en veel meer...
Lees meer
25.02.20

'Move It Kanal' als good practice op verdiepingstraject 'Cultuur en Nabijheid'

Kenniscentrum Demos organiseerde dit jaar opnieuw een verdiepingstraject 'Cultuur en Nabijheid', waarmee ze professionals willen inspireren rond innovatief cultuurbeleid. Op hun uitnodiging gingen we Move It Kanal toelichten als good practice uit Brussel.
Lees meer
11.02.20

Museum in de kijker: Migratiemuseum

Het MigratieMuseum bundelt de verhalen van migranten allerhande: van de eerste generatie gastarbeiders tot de expats, van de vroegste bewoners van het Klein Kasteeltje tot de Europeanen die zich vrij bewegen binnen de EU... Het is een warme omgeving vol herinneringen en souvenirs. Een museum waar je het leven van anderen ontdekt met ruimte om je eigen verhaal te delen. Het museum is een initiatief van Foyer vzw.
Lees meer
06.01.20

Nieuw project: 'pARTicipe!'

Met de steun van de Vlaamse Overheid start Lasso in 2020 met pARTicipe!, een project om de cultuurparticipatie van Brusselse kinderen en tieners te versterken.
Lees meer
20.11.19

Verslag inspiratiedag Move It Kanal 19/11/19

Op 19 november was Tour a Plomb - Hageltoren het decor van een voormiddag vol ontdekking, uitwisseling en inspiratie over jongeren en cultuur. We startten met een plenaire opening en hadden vervolgens sessies waar verschillende experten en praktijkwerkers aan het woord kwamen. Leerkrachten gaven hun succesfactoren mee voor een artistiek project met de klas, de jongeren van het Huis van Culturen en Sociale Samenhang in Molenbeek gaven een masterclass in lokale jeugd inspraak geven en de Erasmushogeschool Brussel lichtte toe hoe je de impact van je project kan meten.
Lees meer
09.10.19

'Move It Kanal' op Instagram

Volg je Move It Kanal al op Instagram? Op de @moveitkanal feed ontdek je verborgen parels uit de Kanaalzone, krijg je updates van nieuwe & bestaande samenwerkingen en volg je het team achter het project!
Lees meer