Op deze website vind je een schat aan leesvoer rond inclusie van personen met een beperking. Dat gaat van interviews met publiekswerkers tot praktijkverhalen, handige tools, tips... Duik in de artikels!

Ook maakten we een bundeling van organisaties, tools en vormingen rond inclusie. Dat gebeurde met de Brusselse (socio-)culturele sector in het achterhoofd, en de zoektocht naar meer inclusie binnen de eigen werking.