In maart organiseerden we een infosessie rond inclusie in de kunst- en cultuursector.

Publiekswerkers en deelnemers van diverse organisaties tekenden present voor een inleefvorming door HandiKNAP. Als deskundigen op het gebied van beperking maakten zij de verschillende drempels tastbaar die ze in hun dagelijkse routine ervaren. Ook wisselden de deelnemers ervaringen en tips uit over hoe zij inclusie binnen hun werking bevorderen. Fotograaf Omar zorgde voor mooie beelden van de dag. Bedankt aan iedereen die erbij was!