Goed nieuws: na een positief advies van de Vlaamse Overheid kunnen we een tweede pARTicipe!-projectjaar opstarten!

In de afgelopen weken werden alvast twee proeftuinen opgezet: één met basisschool De Muziekladder (Schaarbeek) en één met wijkhuis Chambéry (Etterbeek). Ook lopen er verkennende gesprekken met Minor-Ndako in Anderlecht.

Dit jaar zetten we extra in op inclusie: in samenwerking met Groep Intro hopen we een proeftuin te starten met jongeren met een beperking. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een inclusieve tool, met professionals uit verschillende sectoren. Die willen we gebruiken om met jonge kinderen in gesprek te gaan over kunst en cultuur. Tenslotte plannen we een inspiratiemoment in juni, waar verschillende culturele instellingen en jeugdwerkers hun ervaringen en aanbod onder de aandacht zullen brengen. Wil je meer weten over de proeftuinen of de tool? Contacteer Beatriz!