Binnen Art Inclusive begeleidden we een leefgroep van Atlantis (MFC Horizon), met jongeren met een visuele beperking of autismespectrumstoornis. Samen bezochten we het MIMA, woonden we een relaxed performance bij en gingen we langs bij de Van Gogh-tentoonstelling.

In de herfstvakantie komen de jongeren van TOOP / MPC Sint-Franciscus aan de beurt. Kunstenares Joan Somers Donnely zal dan een week lang artistiek met hen aan de slag gaan. Een hoop ervaringen die we graag terugkoppelen tijdens onze inspiratiedag op 14 december!