Try-Out, een project van Alba en Tonuso, biedt alternatieve dagbesteding aan jongeren die niet meer aansluiten bij het reguliere onderwijs. Sinds 2018 ondersteunt Lasso/Move It KanalMove It Kanal het culturele luik van dit project, waarbij de jongeren het Brusselse culturele aanbod en hun eigen artistieke talenten verkennen.

Met behulp van BabbelArt zijn we op zoek gegaan naar thema’s en disciplines die de jongeren en jeugdwerkers zouden kunnen prikkelen. Zo bezochten ze dit jaar al BELexpo, een interactieve tentoonstelling over het klimaat en de steden van morgen, verkenden ze het wagenpark van Autoworld en namen ze deel aan een workshop, begeleid door Mooss, waarbij ze schildermachines konden bouwen.