Dankzij subsidies van de Vlaamse Overheid - Polsslag Brussel doen we ook in 2022 voort met pARTicipe!.

Een nieuw jaar dus vol experimenten om kinderen en jongeren meer inspraak te geven in cultuur. Ook het ontwikkelen van een speelse gespreksmethode rond kunst en cultuur voor kinderen tussen 7 en 10 jaar staat op de planning. In de nieuwsbrief Focus: Jeugd & cultuur kan je alles volgen.