Op 24 oktober plannen we een Art Inclusive ontmoetingsmoment in de KVS. Daar willen we begeleid(st)ers van groepen uit de welzijnssector en het socio-culturele veld die werken met personen met een beperking en cultuuraanbieders matchen.

Andere geïnteresseerden zijn ook welkom, en dan zeker de leden en cliënten zelf. Zo hopen we het bestaande cultuuraanbod voor groepen gekender te maken en de specifieke noden qua begeleiding tastbaar(der) te kunnen maken. Inschrijven kan nu al!

Aan het eind van het jaar volgt dan weer een vormingsmoment. Daar ontdek je hoe je als culturele organisatie kan werken aan de toegankelijkheid van je communicatie voor personen met een beperking. Meer info na de zomer!