Via pARTy wil initiatiefnemer Cultureghem het culturele-artistieke aanbod in de buurt rond de Abattoirs laten aansluiten op de leefwereld van de Anderlechtse jeugd. Dat zal gebeuren met partners uit het jeugdwerk, de welzijnssector en het culturele veld.

Ook Lasso stapt mee in het verhaal: als klankbord zullen we een adviserende rol opnemen, en in 2025 zullen we een participatietraject begeleiden met buurtjongeren. Het einddoel: hen zelf het vrijetijdsaanbod laten uitstippelen voor hun peers. Meer in de komende nieuwsbrieven…

Foto © Cultureghem