De data 20-22 maart stonden al maandenlang omcirkeld in onze agenda’s. Dan zou in Brussel CONNECT2020 plaatsvinden, een internationale bijeenkomst rond ‘Empowerment van jongeren in amateurkunsten'. Corona gooide de plannen echter overhoop, waardoor de collega's van AMATEO op zoek moesten naar een digitaal alternatief.

En zo vond begin mei Re-CONNECT plaats. We nodigden Jonas (De Brusselse Jeugdhuizen) en Aline (Kuumba) uit om deel te nemen. Achteraf polsten we naar hun ervaringen met een digitaal netwerkevent. Kom te weten wat ze ervan vonden.