Kenniscentrum Demos organiseerde dit jaar opnieuw een verdiepingstraject 'Cultuur en Nabijheid', waarmee ze professionals willen inspireren rond innovatief cultuurbeleid. Op hun uitnodiging gingen we Move It Kanal toelichten als good practice uit Brussel.

We werden bijgestaan door Nabil Fallah van de jongerenwerking #Imagine 1080 en het Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Molenbeek. Hij presenteerde er Good Vibes, een reeks jongerenavonden in samenwerking met Lasso/Move It Kanal. Wil je hierover meer weten? Neem dan contact op met Ine.

© Beeld: Demos vzw