De afgelopen maanden namen we diepte-interviews af in kinderdagverblijven en culturele organisaties. Deze gesprekken brachten de succesfactoren, drempels en aandachtspunten in kaart voor geslaagde samenwerkingen. Lees het rapport met de conclusies.