Op 14 december organiseerden we een activiteit rond inclusie van personen met een fysieke beperking binnen de cultuursector. Samen met onze partner RAB/BKO benaderden we dat thema vanuit verschillende invalshoeken.

Er was een rondetafelgesprek over inclusie op artistieke festivals en een panel dat uitzocht hoe je een inclusieve culturele werkplek kan vormgeven. Omar maakte mooie beelden, ook is er een neerslag van het rondetafelgesprek. Bedankt aan iedereen die aan de activiteit deelnam!