Dank aan de VGC: met hun vervolgmiddelen kunnen we ons project Art Inclusive ook in 2024 voortzetten. We kijken alvast uit naar nog meer proeftuinen, nog meer kennisdeling en nog meer cultuurparticipatie van personen met een beperking!