We legden onlangs de laatste hand aan ons jaarverslag. Hieronder enkele cijfers:

  • in 2022 bereikte Lasso 262 individuele organisaties
  • met 149 professionals en hun groep of klas legden we intensieve trajecten af
  • via de partnerprojecten bereikten we onrechtstreeks nog een 150-tal professionals
  • onze netwerkbijeenkomsten brachten 141 professionals en vrijwilligers samen
  • via onze begeleiding op maat bereikten we 92 kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen en nog eens 81 begeleiders of leerkrachten

Bedankt voor het vertrouwen aan iedereen waarmee we het afgelopen jaar mochten samenwerken of -zitten!