De Muziekladder, een muzische basisschool in Schaarbeek, stapte begin dit jaar mee in een pARTicipe!-proeftuin.

Door de leerlingen te laten samenwerken rond cultuur, hoopten ze het nare effect van de coronaperiode op de groepsdynamiek tegen te gaan. Zo startte een boeiend verhaal rond talentontwikkeling en textiel…