Sinds kort heeft Lasso/Move It Kanal een samenwerking met CEFA Anderlecht, een centrum voor alternerend leren. Jaarlijks organiseert CEFA Anderlecht haar Festivaleke ‘Gratin de cultures’, een festival binnen de schoolmuren dat inmiddels aan de elfde editie zit. Speciaal voor het Festivaleke maakten de leerlingen, die maar twee dagen per week op school doorbrengen, eigen creaties, kunstwerken, voorstellingen en veel meer...

Lasso/Move It Kanal zet mee de schouders onder het project door Brusselse partners aan te reiken, advies te geven en inspiratie te delen. Wil je hierover meer weten? Neem dan contact op met Lies.