Kunstenaars in de klas is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, specifiek voor kunstenaars, kunstcollectieven en kunstinstellingen om aan de slag te gaan in het Brussels secundair onderwijs.

Het doel van de projectoproep is actief kunstprojecten stimuleren in Nederlandstalige secundaire scholen, en tegelijkertijd kunstenaars ondersteunen in deze moeilijke tijden. Het initiatief gaat uit van VGC Kunsten en Onderwijs, in samenwerking met Lasso.


De projectoproep

Brusselse kunstenaars, kunstenaarscollectieven of kunstenorganisaties kunnen een aanvraag indienen voor een kunstproject in samenwerking met een Nederlandstalige secundaire school in Brussel. De aanvraag moet uiterlijk 3 maanden voor de start van het project ingediend worden. De vroegste startdatum voor een kunstproject is 15 september 2021. Er zijn geen vaste indiendata. De dossiers worden geadviseerd door een jury.

VGC-collegeleden Pascal Smet en Sven Gatz maken een totaalbudget van 500.000 euro vrij voor de komende twee schooljaren. Per project kan er maximum 10.000 euro gevraagd worden. Minstens 80 procent van het subsidiebedrag gaat naar het loon van de kunstenaar.

De rol van Lasso

Lasso ondersteunt het project:

  • met adviesverlening aan de matchmakers, die geïnteresseerde onderwijsinstellingen en kunstenaars/kunstorganisaties met elkaar verbinden
  • door deel uit te maken van de stuurgroep en van de jury die de aanvragen beoordeelt
  • met het documenteren en verspreiden van twee voorbeeldprojecten
  • met het mee verspreiden van de projectoproep en bijhorend documentatiemateriaal
  • door het organiseren van inspiratie-/netwerkmomenten


Meer info

Voor meer informatie over:

  • de projectoproep -> VGC: site
  • de matchmakers -> Karlien Torfs & Nikolas Lestaeghe: mail - telefoon (0479/27.07.25)
  • de rol van Lasso -> Ine: mail