BruKet wil de drempels te verkleinen die kinderen en jongeren binnen de jeugdhulp ervaren als het over vrije tijd gaat. Want vrije tijd versterkt hun kansen: anderen ontmoeten en samen spelen helpt bij de zelfontwikkeling en verruimt de sociale vaardigheden.

JES Brussels coördineert het project, dat samen met het CAW, Lasso en heel wat andere partners vormgegeven wordt. Concreet maken we deel uit van de stuurgroep 'Vrije Tijd'. Daarin zullen we onze know-how en netwerk inzetten om het culturele luik uit te tekenen. Ben je zelf actief bij een culturele organisatie en wil je graag meedoen/-denken? Contacteer Marijke!