Het project BruKet wil een brug slaan tussen jongeren in de jeugdhulp en vrije tijd. Iedereen heeft immers recht op vrije tijd, maar voor jongeren in een voorziening of leefgroep is dat niet altijd vanzelfsprekend.

Denk maar aan regels, financiële beperkingen of een gelimiteerde kennis van de mogelijkheden in de buurt of stad... Daarom wil BruKet praktische oplossingen bedenken zodat jongeren sneller en makkelijker hun weg vinden naar een toffe hobby. Lasso zet mee de schouders onder dit project dit project van JES en VGC. We zullen adviseren bij vrijetijdsvragen rond cultuur. Wil je meer weten? Mail Marijke!