In tijden van social distancing legden jeugdwerkster Johanna en videokunstenaar Thierry een virtueel traject af met een groepje tieners. Ze bundelden zes tips om er een online succes van te maken.

  1. Een goede basisrelatie vóór de opstart van een (virtueel) traject is belangrijk. De groepsdynamiek zat al goed, dankzij eerdere activiteiten in jeugdhuis Chambéry. De deelnemers moeten zin hebben om elkaar en de animator terug te zien.
  2. Organiseer vooraf een speelse testsessie. Geef iedereen de tijd voor het aan- en uitzetten van de camera, om de microfoon te testen en om samen praktische afspraken te maken.
  3. Werk in duo. Eén persoon die bijvoorbeeld de inhoudelijke kant uitwerkt en één persoon die het sociale aspect verzorgt, is een enorme meerwaarde.
  4. Zorg voor voldoende interactieve opdrachten, zo ben je voorbereid op ‘dode momenten’ waarbij één van de begeleiders iets moet organiseren. Zoek naar spelletjes waardoor alle kinderen tegelijkertijd bezig zijn, of voer gesprekjes om deze momenten op te vullen.
  5. Een sessie duurt idealiter ongeveer 60min (de groep bestond uit 10 personen). Een videosessie is intensiever dan een live sessie. De uitdaging is om het zo kort en krachtig mogelijk te houden, dit vergt een grondige voorbereiding.
  6. Alles kost méér tijd dan je dacht. Wees je ervan bewust dat je niet alles zal kunnen uitvoeren wat je had voorbereid. Er zijn altijd onvoorziene omstandigheden, zaken die langer duren dan verwacht. Durf je vooropgestelde plan bij te sturen.

Meer weten over dit traject? In dit artikel lees je hoe de samenwerking tot stand kwam.