Move It Kanal was een tweetalig stadsproject met een focus op jongeren (12-18 jaar) uit de Brusselse Kanaalzone. Met het project wilden Lasso en haar partners de cultuurparticipatie van deze jongeren stimuleren. Na afloop van Move It Kanal maakten we een publicatie met onze ervaringen, inzichten en inspirerende praktijkverhalen, zoals deze samenwerking met het Dreamteam van vzw Cultureghem.

Bij het project Dreamteam Culture Nights was er, van in het begin, veel ruimte voor inspraak van de deelnemers. Cultureghem vzw is actief in Anderlecht, waar ze voor de culturele, sociale, educatieve en sportieve invulling zorgen van de Abattoir-site. Eén van hun projecten is OMTA - Open Meeting Space for Temporary Art. Hiermee willen ze de site omvormen tot een open ontmoetingsplek voor (tijdelijke) kunsten.

Lasso wou hier van bij de start aan meewerken. Die samenwerking werd concreter in het kader van de vrijwilligerswerking van Cultureghem. Hun 'Dreamteam' is een bijzonder diverse groep, zowel qua gender, taal als leeftijd. Om (meer) connectie te creëren tussen de vrijwilligers onderling en opdat ze zich de plek meer eigen zouden maken, bedacht Cultureghem een plan: de vrijwilligers zouden zelf een cultureel zomerprogramma samenstellen. We organiseerden samen een speelse brainstorm aan de hand van de tool BabbelArt. De sfeer zat goed - er werd veel gelachen en uitgebeeld - en tegelijkertijd werd er ook waardevolle input verzameld voor het vervolg.

Deze manier van werken zorgde ook voor verrassingen. De voorstellen waren heel divers: van een sportieve avond tot een event rond verhalen en erfgoed, een street culture night, een stadswandeling gekoppeld aan een workshop fotografie, een borduuratelier... Op basis van de aangereikte ideeën ging Lasso op zoek naar culturele partners, specifiek om de artistieke activiteiten concreet vorm te geven. Dit project, en de werking van Cultureghem in het algemeen, benadrukken de nood aan plekken in de stad waar iedereen op inclusieve, laagdrempelige wijze kan genieten van kunst. Het aanbod van Cultureghem werd toegankelijker door de vrijwilligers zelf te laten programmeren. De geplande activiteiten sloten zo nauwer aan bij de noden van het doelpubliek van de vzw. En geen onbelangrijk detail: de vrijwilligers waren bijzonder positief over het feit dat ze invulling konden geven aan een plek waar ze zelf zoveel tijd doorbrachten.

Tijdens dit proces beseften we dat een plek nooit neutraal is. Daardoor kan het soms heel moeilijk zijn om je naar een specifieke plaats te bewegen, of er alleen aan te komen. Je een ruimte eigen maken kan hierin helpen. Voor jongeren is het dan ook erg belangrijk dat ze zich aangetrokken voelen tot een plek, en er zich welkom voelen. Zeker als je weet dat er in steden vaak niet genoeg plekken zijn die expliciet voor jongeren bestemd zijn. Dat is niet anders in Brussel, en ook niet specifiek in en rond de Kanaalzone.

Ontdek meer praktijkverhalen in de publicatie "Move It Kanal: over cultuur en jongeren in de Brusselse kanaalzone".